Ovjerilac Uprave za indirektno oporezivanje


Uprava za indirektno oporezivanje je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure – PKI) i kao ovjerilac u smislu Zakona o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/06) prisutna je kao ovjerilac koji pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda, pod imenom Ovjerilac UIO.

Od 12.05.2021. godine Ovjerilac UIO je upisan u registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini koji se vodi pri Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca.

Ovjerilac UIO vrši izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda u skladu sa zakonskim propisima, općim aktima i uputstvima Ovjerioca UIO koja reguliraju ovu oblast. Uvjeti pod kojima Ovjerilac UIO izdaje kvalificirane elektronske potvrde su definirani u dokumentu Opći uvjeti izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda .

Opća pravila funkcioniranja Ovjerioca UIO sadržana su u dokumentima:

Ovjerilac UIO izdaje kvalificirane potvrde koje su u skladu sa eIDAS uredbom EU broj 910/2014, kreirane su po standardu X.509 verzija 3 i namijenjene su za verificiranje kvalificiranog elektronskog potpisa.

Prilikom izdavanja korisnicima se kreiraju dvije elektronske potvrde:

Kvalificirana elektronska potvrda se može izdati samo fizičkom licu, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu. Fizičko lice ima pravo da u ime pravnog lica koristi kvalificiranu elektronsku potvrdu, ukoliko mu to dozvoli pravno lice. Ukoliko Ovjerilac UIO izdaje kvalificiranu elektronsku potvrdu fizičkom licu, koje je zaposleno u pravnom licu, u okviru atributa koji identificiraju korisnika nalaze se i podaci koji označavaju naziv pravnog lica.

Korištenje kvalificirane elektronske potvrde se ugovara na rok od pet godina i vezuje se za dan izdavanja potvrde.


Detaljnije o postupku izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda možete pročitati u dijelu IZDAVANJE KVALIFICIRANIH POTVRDA

Proceduru instalacije čitača kartica i procesa aktivacije kartica, eksportiranja potvrda možete pronaći u dijelu INSTALACIJA I AKTIVACIJA