“BIJELA LISTA” OBVEZNIKA U UIO
“BIJELA LISTA” OBVEZNIKA U UIO Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u periodu 01.01.2016. -30.06.2017. godine. To su ujedno i kompanije koje su u ovom periodu izvršile najveće uplate PDV-a u BiH. Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temljile na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima. U tablici ispod dajemo pregled deset kompanija sa naviše uplaćenog poreza na dodanu vrijednost: Regionalni centar Naziv
Prihodi od indirektnih poreza veći za 255 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza veći za 255 miliona KM Uprava za indirektno oporezivanje u sedam mjeseci 2017. godine prikupila je 3 milijarde i 909 miliona KM što je za 255 miliona KM ili 6,99% više u odnosu na isti period 2016. godine, kada je ukupno prikupljeno 3 milijarde i 654 miliona KM. Samo u julu 2017. godine UIO je prikupila 619 miliona KM indirektnih poreza što je za 72 miliona KM više u odnosu na jul 2016. godine. Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u sedam mjeseci 2017. godine iznosili 731 milion KM, neto prikupljeni prihodi koji
Otkrivena 82kg heroina
Otkrivena 82kg heroina Službenici Uprave za indirektno oporezivanje detaljnim pregledom pošiljke u Zenici otkrili su 82 kilograma heroina, čija tržišna vrijednost se procjenjuje na više od 12 miliona KM. Na osnovu prikupljenih obavještajnih informacija službenici Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su 19.07.2017. godine kontrolu pošiljke koja je u Bosnu i Hercegovinu stigla iz Bugarske u Zenicu. Tom su prilikom detaljnom kontrolom otkrili veću količinu materije koja je podsjećala na opojnu drogu herion. Nakon toga kontaktirane su kolege iz Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, koje su posebnim testerima izvršili uorkovanje pronađene materije,
Za više od 10.000 € obavezna prijava iznosa ili unosa u BiH
Za više od 10.000 € obavezna prijava iznosa ili unosa u BiH Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini. Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira. Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet
Oduzeta veća količina vozila
Oduzeta veća količina vozila Službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su 49 puničkih motornih vozila koja su prokrijumčarena u Bosnu i Hercegovinu i prodavana bez prethodno izmirenih uvoznih dažbina, a čija vrijednost je procijenjna na iznos od 250.000 KM. Pripadnici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i Grupe za istrage, Regionalni centar Sarajevo, u toku prethodne sedmice, a na osnovu prikupljenih operativnih saznanja o krijumčarenju vozila iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu proveli su plansku operativnu aktivnost na spriječavanju krijumčarenja i rasturanja putničkih motornih vozila. U aktivnostima na terenu utvrđeno je da su

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.