Oduzet duhan i medicinska oprema
Oduzet duhan i medicinska oprema Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na graničnom prijelazu Orašje i na području Doboja i Modriče privremeno su oduzeli medicinsku opremu i duhanske prerađevine ukupne tržišne vrijednosti u iznosu od 56.850 KM. Aktivnosti na terenu na graničnom prijelazu Orašje proveli su službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja Regionalnog centra Tuzla. Prilikom pregleda vozila koja su pristigla iz Republike Hrvatske koristili su posebnu specijalističku opremu dobijenu od EXBS programa. Prilokom detaljnog pregleda vozila otkrivena je neprijavljena roba, a radilo se o medicinskoj opremi, za čiji uvoz je potrebna odgovarajuća dozvola
Oduzet duhan za nargilu
Oduzet duhan za nargilu Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na nekoliko lokacija u Sarajevu oduzeli su arome - duhan za nargilu ukupne tržišne vrijednosti u iznosu od 63.500 KM. Na osnovu prikupljenih operativnih saznanja na terenu o nezakonitoj prodaji akcizne robe u pojedinim objektima na području grada Sarajeva, službenici Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Sarajevo izvršili su provjeru poslovanja kod više poreznih obveznika. Tom prilikom su kod tri porezna obveznika pronašli 262 kg arome-duhana za nargilu koja nije bila obilježena akciznim markicama, niti su vlasnici za istu posjedovali vjerodostojnu dokumentaciju o porijeklu.
Saopštenje
Saopštenje U vezi sa medijskim istupima državnog službenika Uprave za indirektno oporezivanje, Mešić Emira o navodnom ugrožavanju njegovog radnopravnog statusa u ovoj Upravi, u cilju potpune informisanosti o predmetnom slučaju Uprava za indirektno oporezivanje izdaje slijedeće saopštenje: U Upravi za indirektno oporezivanje protiv državnog službenika Mešić Emira pokrenuta su tri disciplinska postupka zbog postojanja sumnje o počinjenim težim povredama službenih dužnosti, od kojih je jedan postupak okončan izricanjem disciplinske mjere degradacija na niže radno mjesto u trajanju od 12 mjeseci, dok su postupci u dva disciplinska predmeta u toku. U jednom
Prihodi od indirektnih poreza veći za 924 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza veći za 924 miliona KM Prihodi od indirektnih poreza za period januar - oktobar 2021. godine iznosili su 6 milijardi i 903 miliona KM i veći su za 924 miliona KM ili 15,47% u odnosu na isti period 2020. godine kada su iznosili 5 milijardi i 979 miliona KM. UIO je za period januar - septembar 2021. godine privredi vratila 1 milijardu i 220 miliona KM što je za 148 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar - oktobar 2021.
U Banjaluci oduzete cigarete
U Banjaluci oduzete cigarete Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području grada Banjaluke privremeno su oduzeli cigarete i duhan koji su se prodavali na crnom tržištu u vrijednosti od 63.500 KM. Aktivnosti na terenu provedene su na više lokacija, a akcizna roba je oduzeta od sedamnaest fizičkih i pravnih lica na području Banjaluke. Ukupno je oduzeto 6.204 paklice cigareta, 1.263 paklice ručno punjenih cigareta i 96 kg sitno rezanog duhana. Radilo se o robi koja nije bila obilježena akciznim markica UIO i nije postojala dokumentacija o porijeklu iste, već se prodavala na crnom tržištu

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.