VIJESTI

preview

19.07.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su neovlašten uvoz zabranjene supstance amfetamini na Carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo. Obavljajući redovne poslovne aktivnosti, carinski službenici na carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo, otkrili su i spriječili neovlašteni uvoz zabranjene supstance koja asocira na drogu. Radilo se o dvije zasebne bočice sa 120 tableta amfetamina. Sporna pošiljka bila je transportovana u jednoj od brzih pošti koje rade na CI Aerodrom Sarajevo. Neposredno nakon navedenih aktivnosti, obaviješteni su službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji su sačinili potvrdu o privremenom oduzimanju predmetne robe. Nakon provedene istrage u pogledu predmetne robe, predmet je ustupljen nadležnom Tužilaštvu BiH. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.07.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom pregleda kamiona u Carinskoj ispostavi Sarajevo otkrili su dva migranta. Prilikom redovne kontrole carinjenja robe u carinskoj ispostavi Sarajevo, carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje otkrili su da se, pored robe, na kamionu nalaze i dva lica. Službenici UIO su pozvali na uviđaj nadležnu policijsku stanicu. Otkrivena lica, za koje se ispostavilo da su ilegalni migranti nisu odgovarala na pitanja policije koja je došla na uviđaj. Nakon toga policija ih je privela u stanicu na dalju obradu. Detaljnim pregledom snimaka RTC terminala može se vidjeti da su migranti uvedeni preko ograde od strane dva lica koja su prethodno prešla ogradu provjeravajući koji kamion je najlakše otvoriti. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.07.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom operativnog rada na području regionalnog centra Tuzla u više odvojenih akcija oduzeli su raznu robu u vrijednosti od 303.000 KM. Službenici UIO iz grupe za sprečavanja krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra Tuzla prilikom operativnog rada na putnoj komunikaciji Tuzla Sarajevo oduzeli su 6.750 paklica raznih cigareta koje nisu bile obilježene akciznim markicama BiH. Akivnosti na terenu provedene su u saradnji sa kolegama MUP-a TK, PU Živinice. Prilikom vršenja provjera prometa i porijekla roba ovlašteni Službenici UIO u saradnji sa kolegama iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK u tri odvojena slučaja pronašli su i trajno oduzeli 4.526 komada tekstilnih proizvoda porijeklom iz Njemačke. Tom prilikom utvrđen je i manjak u iznosu od 47.940,94 KM iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i 19.500,00 KM iz nadležnosti UIO, te su pronađena i dva neprijavljena radnika. Ovlašteni službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja UIO u saradnji sa MUP-om TK, PU Tuzla i PU Gradačac, a na osnovu operativnih saznanja pronašli su i trajno oduzeli 600 grama zlata i 4,7 kg srebra. Nezakonito prodavana roba otkrivena je na području Tuzle i Gradačca. U toku poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalistička oprema za pregled vozila, koja je donirana od strane Američke ambasade putem programa EXBS. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 303.000,00 KM. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.07.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području grada Bihaća oduzeli su zlatni nakit, čija se tržišna vrijеdnost procjenjuje se na iznos od 120.000 KM. Kontrolnim aktivnostima o zakonitoj prodaji robe na tržištu BiH, službenici Grupe za sprјečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO iz Regionalnog centra Banja Luka, izvršili su su oduzimanje zlatnog nakita. Prilikom operativnog postupanja u trgovinskoj radnji vlasnika s inicijalima K.H. na području grada Bihaća, službenici UIO su pronašli i privremeno oduzeli zlatni nakit koji nije imao dokumentaciju o porijeklu i o provedenom carinskom postupku uvoza ove robe u BiH. Ukupna tržišna vrijednost oduzete robe se procjenjuje na iznos od 120.000 KM. Pronađena roba je privremeno oduzeta, a protiv počinioca opisanih nezakonitosti, bit će pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.07.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom pretresa na Palama oduzeli su cigarete, sitno rezani duvan, rakiju i automatsku pušku. Ukupna tržišna vrijdnost oduzete robe procjenjuje se na 152.000 KM. Postupajući po naredbi Suda BiH, ovlaštena službena lica Odsjeka za provođenje propisa Regionalni centar Sarajevo, uz asistenciju policijskih službenika PS Pale izvršili su pretres na dva lokaliteta, zbog sumnje u nelegalno prometovanje akciznih proizvoda. Prilikom pretresa stamenih jedinica i pratećih objekata pronađeno je 19.870 paklica cigareta i 474,2 kilograma rezanog duvana neobilježenog akciznim markicama UIO, kao i 120 litara domaće rakije i automatska puška ,,AK-47 sa 165 metaka. Ukupna tržišna vrijednost oduzete robe robe procjenjuje se na iznos od 152.000 KM. Prilikom izvođenja ove akcije službenici UIO, koristili su opremu, znanje i vještine stečene kroz dugogodišnji program obuke i opremanja od strane Vlade SAD, kroz program EXBS. Pronađena roba je privremeno oduzeta, a protiv počinioca opisanih nezakonitosti, bit će podneseni izvještaji Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

05.07.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje zbog nezakonite prodaje oduzeli mobilne telefone tržišne vrijednosti u iznosu od 500.000 KM. Na osnovu operativnih saznanja prikupljenih na terenu, službenici Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra Sarajevo, izvršili su rekordnu zapljenu mobilnih telefona marke ,,LG. Zbog nezakonite prodaje službenici UIO privremeno su oduzeli 1.400 mobilnih telefona marke ,,LG K9 dual i 300 mobilnih telefona marke ,,LG K9. Ukupna tržišna vrijednost zaplijenjenih telefona procjenjuje se na iznos od 500.000 KM. Prilikom izvođenja ove akcije službenici UIO, koristili su opremu, znanje i vještine stečene kroz dugogodišnji program obuke i opremanja od strane Vlade SAD, kroz program EXBS. Lica od kojih je privremeno oduzeta predmeta roba bit će procesuirana pred nadležnim sudom zbog kršenja propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja. Pored navedenog ovlaštena službena lica UIO nastavit će sa poduzimanjem daljnjih mjera i radnji iz svoje nadležnosti kako bi utvrdili na koji način je roba dospjela u carinsko područje BiH.. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

25.06.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom pregleda kamiona u Carinskoj ispostavi Sarajevo otkrili su šest imigranata. Prilikom redovne kontrole carinjenja robe na carinskoj ispostavi Sarajevo, službenici Uprave za indirektno oporezivanje primjetili su poderanu ceradu na krovu kamiona BiH registracijskih oznaka. Detaljnim pregledom kamiona službenici UIO su pronašli šest skrivenih imigranata, pet mlađih muškaraca i jednu žensku osobu. Isti su, prema njihovim riječima iz Iraka, a u kamion su ušli u Livnu, tako što su rasjekli ceradu na krovu kamiona. Prema daljim navodima namjeravali su se prebaciti u Italiju i dobili su informacije da ovaj kamion prevozi robu u tu zemlju. O ovome je Uprava obavjestila nadležnu policijsku aganciju koja je dalje poduzela mjere iz svoje nadležnosti. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.06.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom operativnog rada na putnom pravcu Tuzla Sarajevo, na graničnom prijelazu Rača i na području regionalnog centra Tuzla, oduzeli su raznu tekstilnu robu i sportsku obuću u vrijednosti od 75.000 KM. Službenici UIO iz grupe za sprječavanja krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra Tuzla prilikom operativnog rada na putnoj komunikaciji Tuzla Sarajevo otkrili su 676 komada tekstilnih proizvoda. Radilo se o tekstilu bez bilo kakve dokumentacije o porijeklu. Akcija je urađena u suradnji sa službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Prilikom kontrolnih aktivnosti na graničnom prijelazu Rača u dva odvojena slučaja pronađena je i odzeta razna tekstilna roba koja se pokušala prokrijumčariti u BiH. Prilikom vršenja provjera prometa i porijekla roba u još dva odvojena slučaja na području regionalnog centra UIO Tuzla privremeno je oduzeto 1.152 para patika robnih marki Adidas i Converse. Vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 75.000 KM, a protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. U toku poduzimanja mjera iz svoje nadležnosti službenici UIO koristili su specijalističku oprema za pregled vozila, koja je donirana Upravi od strane Ambasade SAD-a kroz programa EXBS ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.