VIJESTI

preview

05.01.2018

Podsjećamo sve poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duvana u Bosni i Hercegovini da 07.01.2018. godine ističe rok za dostavljanje popisnih listi cigareta i duvana za pušenje koji su popisani u zalihama na početku 2018. godine. Sva lica koja se bave prometom duvana i cigareta u BiH bila su dužna popisati zalihe istih na dan 01. 01. 2018. godine prije prometovanja, a popisne liste moraju se dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 07. 01. 2018.godine. Pored duvana i cigareta, poreski obveznici bili su dužni popisati i količine akciznih markica za cigarete i duvan za pušenje, koje su preuzete u Upravi a nisu iskorištene za obilježavanje ovih akciznih proizvoda do 31.12.2017. godine, te popisne liste dostaviti u UIO također do 07.01.2018. godine. Do 17.01.2018. godine mora se izvršiti uplata razlike akcize na popisane zalihe u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2018. godinu, koju je usvojio Upravni odbor UIO. Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2018. godinu, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. Podsjećamo, Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2018. godinu je definisano da će se od 01. 01. 2018. godine, na cigarete plaćati sljedeća akciza: proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta posebna (fiksna) akciza u iznosu od 1,50 KM za pakiranje od 20 komada, akciza na rezani duvan u iznosu od 104 KM po kg; Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,60 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada. Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duvan i cigarete u Evropskoj uniji. Popisne liste se mogu preuzeti ovdje: 1 Popisna lista zaliha cigareta i obracun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 2 Popisna lista zaliha duhana za pusenje i obracun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 3 Popisna lista akciznih markica za cigarete i obračun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 4 Popisna lista akciznih markica za duvan za pusenje i obracun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 ...

PROČITAJ VIŠE

03.01.2018

Poštovani porezni obveznici U Službenom glasniku BiH, broj: 85/17 od 01.12.2017. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje. Usvojenim izmjenama pravilnika, poreznim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreznog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika na e-portal. U Službenom glasniku BiH, broj: 84/17 od 24.11.2017. godine objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza za period 2018.-2020. godina. Budući da u skladu sa Odlukom o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza imate status velikog obveznika indirektnih poreza, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje će po službenoj dužnosti izvršiti registraciju vašeg odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, što je definirano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. U prilogu ovog emaila, koji je evidentiran u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, dostavljamo vam obrazac Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO sa napomenom da ste dužni popuniti prazne rubrike (podaci o poreznom obvezniku i podaci o odgovornom licu) te potpisanu i ovjerenu Izjavu dostaviti, neposredno ili poštom, Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema vašem sjedištu, najkasnije do 12.01.2018. godine. Ukoliko ne postupite na prethodno opisan način, Uprava za indirektno oporezivanje nije u obavezi da izvrši registraciju po službenoj dužnosti. Vaša je dužnost da podatke u Izjavi o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO navedete tačno i istinito. Adrese regionalnih centara su: Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka; Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar; Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo; Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla. Također, u prilogu ovog emaila dostavljamo vam i tabelu u Excelu koju ste dužni popuniti sa istim podacima kao i u Izjavi o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO. Nakon popunjavanja, Excel datoteku treba da preimenujete i date joj naziv u kome će biti 12 cifara vašeg PDV broja, a zatim je dostavite elektronskom poštom na adresu eusluge@uino.gov.ba. Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na email adresu, koja je navedena u Izjavi, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal. Ovim putem skrećemo vam pažnju na obavezu tačnog popunjavanja obrasca Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje. Korištenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, moći ćete na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat ćete pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate ...

PROČITAJ VIŠE
preview

28.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje obilježila je danas 14. godišnjicu postojanja. Tom prilikom je direktor UIO dr. Miro Džakula istakao da je iza Uprave još jedna uspješna godina, posebno iz razloga što će u ovoj godini prvi put od uspostave Uprave prihodi od indirektnih poreza premašiti sedam milijardi KM, te dodao: Ispred nas je još jedna izuzetno zahtjevna godina kada prelazimo na elektronsku komunikaciju sa obveznicima što ćemo započeti pružanjem servisa elektronskog podnošenja PDV i akciznih prijava. Ovo je je još jedan korak naprijed u opredjeljenju UIO da bude potpuni servis poreskim obveznicima. Kao i svake godine do sada, tako je i 2017. godine UIO dodijelila posebne plakete za izuzetan doprinos i pomoć u radu institucije i to Ambasadi Narodne Republike Kine u BiH za veliku pomoć u donaciji posebnih kamiona skener vozila u vrijednosti od 10 miliona KM, te g. Rajku Skubicu stalnom predstavniku Twinning projekta EU u UIO. Za radnika UIO ove godine je proglašena gđa. Irena Vadas, za posebne zasluge i iskazan trud i znanje u radu kao stručni savjetnik inspektor u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika u Regionalnom centru UIO u Mostaru. Pored gđe Vadas, ove godine su posebne zahvalnice za doprinos postignutim rezultatima dobili i sljedeći službenici: Slavojka Stolić, šef Odsjeka za finansijsko upravljanje u Sjedištu UIO, Jelena Ivanišević, tehnički sekretar u Kabinetu direktora, Biljana Ćejić, stručni savjetnik u Grupi za informisanje poreskih obveznika u Sjedištu UIO, Milena Davidović, stručni savjetnik u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO, Ezmana Vuk, administrativni saradnik u Grupi za tarifu, vrijednost i porijeklo u RC Sarajevo, Milan Tomas, vođa Carinskog referata na GP Bijača, Jasmina Čaušević, administrativni saradnik u Odsjeku za obradu poreskih prijava u Sjedištu UIO, Drago Raič, šef Carinske ispostave Ljubuški, Orhan Kapić, šef Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u RC Sarajevo, Boris Filipović, šef Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u RC Tuzla, Maja Badžak, šef Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u RC Mostar, Jasna Balavac, stručni savjetnik u Grupi za prinudnu naplatu RC Mostar, Nermin Gibović, stručni savjetnik u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika u RC Sarajevo, Marinko Zgonjanin, šef Odsjeka za razvoj informacionog sistema u Sjedištu UIO, Stanislav Galić, kurir u Sjedištu UIO i Dženan Kovačević raspoređen u Odjeljenje za komunikacije u Sjedištu UIO. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

21.12.2017

Na osnovu člana 21a. stav (2), 21b. stav (5), 21d. stav (2), Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 49/09, 49/14 i 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu (Službeni glasnik BiH, broj 84/17), koja će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine. Odlukom je definirano da će se od 1. januara 2018. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize: akcize na cigarete, i to: proporcionalna akciza po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i specifična akciza u iznosu od 75,00 KM za 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje cigareta od 20 komada. Za pakiranja različita od pakiranja od 20 komada, specifična akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju. Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična), koja je obračunata po gore navedenim stopama, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu, manja od propisane minimalne akcize, plaća se minimalna akciza u iznosu od 2,60 KM po pakiranju od 20 komada cigareta. Za pakiranja različita od pakiranja od 20 komada akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju, pri čemu je osnova 130,00 KM za 1.000 komada cigareta. akciza na duhan za pušenje u iznosu od 104,00 KM po kilogramu. Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su na dan 1. januar 2018. godine popisati zalihe navedenih akciznih proizvoda obilježenih akciznim markicama izdanim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2017. godine, obračunati razliku akcize za uplatu i popisne liste sa obračunom akcize za uplatu dostaviti mjesno nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2018.godine. Porezni obveznici uvoznici kao i porezni obveznici proizvođači dužni su popisati količine preuzetih akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje do 31. decembra 2017. godine, a koje su neiskorištene na dan 31. decembar 2017. godine (nalaze se na zalihama ili su date u proizvodnju na lijepljenje ili su poslane u inostranstvo na lijepljenje, bez obzira kada će duhanske prerađevine biti u prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine), te obračunati razlliku akcize za uplatu i popisne liste sa obračunom akcize za uplatu dostaviti mjesno nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2018.godine. Popisne liste se mogu preuzeti ovdje: 1 Popisna lista zaliha cigareta i obracun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 2 Popisna lista zaliha duhana za pusenje i obracun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 3 Popisna lista akciznih markica za cigarete i obračun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 4 Popisna lista akciznih markica za duvan za pusenje i obracun razlike akcize za uplatu na dan 01.01.2018 Popisne liste za cigarete, za duhan za pušenje i neiskorištene akcizne markice pripremljene su u Excel-u, ...

PROČITAJ VIŠE
preview

20.12.2017

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su pokušaj krijumčarenja skupocjenih satova na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ukupna vrijednos oduzete robe procjenjuje se na 43.000 KM. Vršeći pojačane kontrole prometa putnika i roba, službenici Uprave za indirektno oporezivanje na Međunarodnom aerodormu Sarajevo su otkrili i spriječili krijumčarenje skupocjenih satova. Na osnovu informacija koje su ustupljene od strane kolega iz Carinske uprave Republike Hrvatske i Uprave carina Republike Srbije, izvršen je pregled prtljaga za dva putnika pristigla preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Prilikom vršenja kontrole prometa roba i putnika uz pomoć stacionarnog skenera Smith Heimann doniranog od putem programa EXBS od strane Vlade SAD, pronađena su i oduzeta dva skupocjena sata marke ,,Rolex i ,, Panerai Luminor. Ukupna vrijednost oduzete robe procjenjuje se na 43.000 KM. Ovim radnjama potvrđene su informacije koje su kolege iz Hrvatske i Srbije podjelile sa službenicima UINO, te je na osnovu istih izvršena vrijedna zapljena. Važno je napomenuti da je ovakav vid suradnje sa kolegama iz Republike Hrvatske i Republike Srbije uspostavljen kroz stalno prisustvo na regionalnim obukama koje organizira program EXBS. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

18.12.2017

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje prisustvovali su trodnevnoj radionici na temu ,,Procjene rizika i selektiviteta od strane stručnjaka iz Srbije organizovane uz podršku EXBS-s Programa za kontrolu izvoza i bezbjednost granica. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u organizaciji EXBS u Središnjem uredu u Banja Luci prisustvovali su radionici na temu ,,Procjena rizika i selektiviteta. Predavači na radionici su bili stručnjaci za analizu rizika iz Uprave carina Republike Srbije, Gordana Zečević i Vanja Milovančević. Tokom radionice, prezentovana je arhitektura upravljanja rizikom (načela,okvir i proces) u Upravi carine R. Srbije. Prikazani su načini prikupljanja podataka i obavještajnih informacija, analiza podataka i širenje obavještajnih podataka. Takođe je prikazan način dostavljanja podataka o riziku, načinu analize i preduzimanja mjera sa ciljem umanjenja rizika. Radionica je namjenjena prvenstveno službenicima Odjeljenja za analizu i upravljanje rizicima kao i službenicima za carine UIO, organizovane od strane Vlade SAD putem programa EXBS. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

15.12.2017

Svjetska carinska organizacije (SCO), u financijsku podršku Eurocustoms fonda, održala je radionicu na temu upravljanja rizikom za službenike Uprave za indirektno neizravno oporezivanje BiH (UIO). Radionica je održana u Banja Luci, Središnjem uredu UIO, od 04.-08. 12.2017. za 20 službenika iz UIO. Predavači na ovoj radionici su bili akreditirani stručnjaci SCO gđa Baiba Truksane iz Carinske uprave Latvije i gosp. Uwe F. Mallon iz Carinske uprave Njemačke. Radionica je od izuzetnog značaja za UIO s obzirom da je nedavno i uspostavljenog Odjeljenja za analizu i upravljanje rizikom. Ovaj događaj usmjeren na izgradnju kapaciteta UIO je prilika za jačanje postojećih i usvajanje novih pristupa, kao i postavljanje temelja za dalje aktivnosti u oblasti procjene rizika, profiliranja i targetiranja i upravljanja obavještajnim podacima. Učesnici radionice su imali mogućnost da steknu uvid u vezu između selektiviteta na osnovu rizika i efektivne raspodjele sredstava, olakšavanja i kontrole. U toku trajanja radionice učesnici su imali brojne mogućnosti da razmijene iskustva za kolegama / SCO predavačima iz Latvije i Njemačke u vezi identifikacije rizika kao i da steknu znanja kako da razviju profil rizika koristeći SCO Kompendijum za upravljanje rizikom. Tokom slobodne diskusije predavači iz SCO i učesnici su razmijenili svoja iskustva i znanja o procedurama upravljanja rizikom koje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji. Održana je i praktična vježba koja je također doprinijela boljem razumijevanju teme radionice. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.12.2017

Prihodi od indirektnih poreza u jedanaest mjeseci 2017. godine iznosili su 6 milijardi i 477 miliona KM i veći su za 428 miliona KM ili 7,07 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 6 milijardi i 49 milliona KM. Samo u novembru 2017. godine prikupljen je 631 milion KM indirektnih poreza (PDV, akciza, carina i putarina), što je za 41 milion KM više u odnosu na novembar 2016. godine. RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-NOVEMBAR 2017. GODINE UIO je u periodu 01.01.-30.11.2017. godine privredi vratila 1 milijardu i 180 miliona KM što je za 180 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u u periodu 01.01.-30.11.2017. godine iznosili 1 milijardu i 180 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 297 miliona KM i veći su za 247 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine. Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-30.11.2017. godine raspoređen je iznos od 689 miliona KM. Ostatak sredstava završio je kod entiteta i Brčko distrika. Tako je Federacija BiH u jedenaest mjeseci 2017. godine ukupno dobila 2 milijarde i 938 miliona KM, Republika Srpska 1 milijardu i 488 miliona KM i Brčko distrikt 161 milion KM U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu 01.01.-30.11.2017. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM. 01.01.-30.11. FBiH RS DB BiH Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug (u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM) 2017 2.329 534 1.157 282 154 4 2016 2.293 394 1.174 208 147 2 % promjene[1] 1,56 35,36 -1,41 35,45 4,78 60,90 Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-30.11.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 74,8 miliona KM, Republika Srpska 49,4 miliona KM i Distrikt Brčko 2,5 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM. Takođe, u mjesecu maju 2017. godine, UO UINO BiH je donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve, koji su ostajali na podračunu Jedinstvenog računa. Ovom Odlukom (broj: 02-02-53/17, od 29.05.2017. godine) privremeno se raspoređuju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u iznosu od 27.983.543,59 KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa u skladu sa članom 2. stav 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve ( Službeni glasnik BiH, broj 102/09). U skladu sa članom 2. predmetne Odluke, Uprava je dana 08.06.2017. godine, izvršila raspodjelu sredstva korisnicima kako slijedi: Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 16.510.290,72 KM (59,00%), Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 10.913.582,00 KM (39,00%), Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 559.670,87 KM (2,00%). [1] % promjene odražave stvarne odnose ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.