VIJESTI

preview

15.10.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje odulezli su 9.100 paklica cigareta na putnoj komunikacije Foča-Sarajevo. Ukupna tržišna vrijednosti cigareta koje su bile namijenjene crnom tržištu u Bosni i Herecegovini procjenjuje se na iznos od 41.000 KM. Na putnoj komunikaciji Foča Sarajevo, u mjestu Trnovo ovlaštena službena lica UIO iz Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra Sarajevo, u saradnji sa pripadnicima MUP-a RS, PS Trnovo, pronašli su i u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva i Suda BiH privremeno oduzeli 9.100 paklica cigareta Royal (FDS), FM, SUNNY, MERILYN, koje nisu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima bile obilježene akciznim markicama UIO. U suradnji sa Grupom za istrage RC Sarajevo, protiv počinioca bit će podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Tužilaštvu BiH zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, iz člana 210 a. , Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH. U svojim dnevnim aktivnostima Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO koriste vozila i specijalističku opremu doniranu od Vlade SAD-a putem programa EXBS. Uspješnom radu naših službenika doprinose u velikoj mjeri znanja, vještine i iskustva stečena tokom pohađanja brojnih specijističkih obuka i treninga pod pokroviteljstvom EXBS programa. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.10.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u nekoliko odvojenih akcija su na područiju koje pokriva Regionalni centar Tuzla oduzeli raznu robu u vrijednosti 101.300,00 KM. Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje u četiri odvojene akcije oduzeli su veću količinu različite robe. Službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla vršeći pojačanu kontrolu robnog i putničkog prometa na GP Rača prilikom ulaska u carinsko područje BiH pronašli su skrivenu i neprijavljenu robu u 2 slučaja uz pomoć opreme koja je donirana od strane Američke ambasade putem programa EXBS. Prilikom kontrole na putnoj komunikaciji Tuzla-Sarajevo, pronađena je i oduzeta roba stranog porijekla, a radilo se o 677 komada tekstilnih proizvoda (jakne, hlače, haljine, majice). Pregledom pošiljke koja je bila prijavljena za konačno carinjenje na područiju RC Tuzle, pronađena je neprijavljena roba i to 2091 komada tekstilnih proizvoda (dukserice, hlače i majice). U saradnji sa Grupom za obavještavanje i na osnovu operativnih saznanja prilikom provjere prometa akciznih proizvoda pronađeno je 1366 paklice cigareta koje nisu bile obilježene zakonom propisan način. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 101.300,00 KM. Protiv počinioca opisanih nezakonitosti biće pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

08.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje u devet mjeseci 2018. godine ukupno je prikupila 5 milijardi i 627 miliona KM prihoda od indirektnih poreza. Prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine u devet mjeseci 2018. godine veći su za 401 milion KM ili 7,68 % u odnosu na isti period 2017. godine. RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2018. GODINE Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 1 milijarde i 22 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-septembar 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 4 milijarde i 605 miliona KM i veći su za 314 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine. Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-septembar 2018. godine raspoređen je iznos od 557 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno 2 milijarde i 436 miliona KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 220 miliona KM i Brčko distriktu 135 miliona KM. Pored prethodno raspoređenih prihoda u, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva, Federacija BiH je dobila dodatnih 130 miliona KM, Republika Srpska 86 miliona KM i Brčko distrikt 4,5 miliona KM. Ostatak sredstava predstavlja rezervu prikupupljenih sredstava od putarine. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

26.09.2018

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo tri mjeseca da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava, pozivamo iste da što prije podnesu zahtjev za registraciju putem E-PORTALA Uprave za indirektno oporezivanje (na linku ispod). https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/ Pozivamo sve one obveznike koji još nisu izvršili registraciju da to urade što prije, kako ne bi došli u situaciju da od početka 2019. godine ne mogu podnositi svoje PDV i akcizne prijave i tako uđu u prekršaj uz finansijske sankcije. Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-PORTAL, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UIO na linku ispod. http://www.new.uino.gov.ba/bs/e--PDV Za sva dodatna pitanja obveznici ,mogu kontaktirati PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-201, 0513/335-363. Za sve tehničke probleme potrebno je da se obratite na kontakt telefon 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218. Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na E-PORTALU, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl. UIO na ovaj način otvora novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

15.08.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na područiju općina Sanski Most i Prnjavor u nekoliko odvojenih akcija oduzeli su sitno rezani duhan, sunčane i dioptrijske naočale tržišne vrijednosti u iznosu od 28.300 KM. Prilikom operativnog postupanja ovlaštenih službenika Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra UIO iz Banjaluke, na području općine Sanski Most utvrđeno je da vlasnik jedne trgovinske radnje inicijala S.A. vrši prometovanje akcizne robe koja nije obilježena akciznim markicama UIO. Tom prilikom je pronađen i privremeno oduzet rezani duhan u vrijednosti od 3.600 KM. Na području iste općine službenci UIO otkrili su da odgovorno lice u jednom pravnom licu inicijala A.H. vrši prodaju sunčanih i dioptrijskih naočala, za koje ne postoji dokumentacije o provedenom carinskom postupku uvoza ove robe u BiH. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 9.700 KM. Postupajući po informaciji MUP RS-PS Prnjavor, službenici UIO su kod fizičkog lica inicijala M.S. pronašli i oduzeli određenu količinu rezanog duhana u vrijednosti od 15.000 KM. Ni za ovu robu nije postojala dokumentacija o porijeklu, niti je rezani duhan bio obilježen akciznim markicama UIO, te je pronađena količina rezanog duhana privremeno oduzeta. Protiv počinioca opisane nezakonitosti bit će pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

06.08.2018

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjesedci 2018. godine iznosili su 4 milijarde i 266 miliona KM i veći su za 357 miliona KM ili 9,14% u odnosu na isti period 2017. godine. Samo u mjesecu julu 2018. godine UIO je prikupila 688 miliona KM indirektnih poreza što je za 69 miliona KM više u odnosu na juli 2017. godine. RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-JULI 2018. GODINE Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-juli 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 3 milijarde i 476 miliona KM i veći su za 299 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine. Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-juli 2018. godine raspoređen je iznos od 432 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno 1 milijardu i 931 milion KM, Republici Srpskoj 982 miliona KM i Brčko distriktu 105 miliona KM. U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i DBrčko distriktu sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu januar-juli 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM. 01.01.-31.07. FBiH RS DB BiH Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug (u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM) 2018 1.501 342 739 185 99 3 2017 1.388 318 687 172 93 2 % promjene 8,18 7,58 7,51 7,08 6,12 - Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Brčko distrikt 0,2 miliona KM. U mjesecu julu 2018. godine UO UINO je na svojoj 30. sjedinici, dana 10.07.2018. godine, donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, broj: UO 02-16-16-2/18, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke i služiće za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda od putarine dijeli se između entiteta i Brčko distrikta BiH tako da 59% pripada Federaciji BiH, 39% pripada Republici Srpskoj i 2% pripada Brčko distriktu. Uprava je shodno navedenoj Odluci sredstava od putarina 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, prikupljenih u mjesecu februaru, martu, aprilu, maju i junu 2018. godine, a koja su prenesena na poseban podračun u Centralnoj banci, dana 16.07.2018. godine, raspodjelila u iznosu od 138.516.453,94 KM (90% prihoda od putarine) korisnicima kako slijedi: Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 81.724.707,83 KM (59,00%), Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 54.021.417,04 KM (39,00%), Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 2.770.329,07 KM (2,00%). IZVRŠENJE PRESUDE SUDA BiH Kad je u pitanju izvršenje sudske presude koju je pred Sudom BiH dobila Republika Srpska, a vezano za poravnanje raspodjele prihoda ...

PROČITAJ VIŠE
preview

02.08.2018

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo pet mjeseci da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava, pozivamo iste da što prije podnesu zahtjev za registraciju putem E-PORTALA Uprave za indirektno oporezivanje (na linku ispod). https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/ Podsjećamo, do kraja jula 2018. godine za elektronsku komunikaciju sa UIO registriralo se 10 hiljada poreznih obveznika, tako je ostalo da se registrira još oko 40 hiljada obveznika. Iz tog razloga pozivamo sve one obveznike koji još nisu izvršili registraciju da to urade što prije, kako ne bi došli u situaciju da od početka 2019. godine ne mogu podnositi svoje PDV i akcizne prijave i tako uđu prekršaj. Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-PORTAL, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UIO na linku ispod. http://www.new.uino.gov.ba/bs/e--PDV Za sva dodatna pitanja obveznici, mogu kontaktirati PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-201, 0513/335-363. Za sve tehničke probleme potrebno je da se obratite na kontakt telefon 051/335-264, 051/335-223, 051/335-145 i 051/335-218. Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na E-PORTALU, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl. UIO na ovaj način otvara novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

19.07.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su neovlašten uvoz zabranjene supstance amfetamini na Carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo. Obavljajući redovne poslovne aktivnosti, carinski službenici na carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo, otkrili su i spriječili neovlašteni uvoz zabranjene supstance koja asocira na drogu. Radilo se o dvije zasebne bočice sa 120 tableta amfetamina. Sporna pošiljka bila je transportovana u jednoj od brzih pošti koje rade na CI Aerodrom Sarajevo. Neposredno nakon navedenih aktivnosti, obaviješteni su službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji su sačinili potvrdu o privremenom oduzimanju predmetne robe. Nakon provedene istrage u pogledu predmetne robe, predmet je ustupljen nadležnom Tužilaštvu BiH. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.