Ističe rok za dostavljanje popisnih listi zaliha cigareta i duvana za pušenje
Ističe rok za dostavljanje popisnih listi zaliha cigareta i duvana za pušenje Podsjećamo sve poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duvana u Bosni i Hercegovini da 07.01.2018. godine ističe rok za dostavljanje popisnih listi cigareta i duvana za pušenje koji su popisani u zalihama na početku 2018. godine. Sva lica koja se bave prometom duvana i cigareta u BiH bila su dužna popisati zalihe istih na dan 01. 01. 2018. godine prije prometovanja, a popisne liste moraju se dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 07. 01. 2018.godine. Pored duvana i cigareta, poreski obveznici bili
Elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava
Elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava Poštovani porezni obveznici U Službenom glasniku BiH, broj: 85/17 od 01.12.2017. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje. Usvojenim izmjenama pravilnika, poreznim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreznog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika
UIO obilježila 14.godišnjicu
UIO obilježila 14.godišnjicu Uprava za indirektno oporezivanje obilježila je danas 14. godišnjicu postojanja. Tom prilikom je direktor UIO dr. Miro Džakula istakao da je iza Uprave još jedna uspješna godina, posebno iz razloga što će u ovoj godini prvi put od uspostave Uprave prihodi od indirektnih poreza premašiti sedam milijardi KM, te dodao: Ispred nas je još jedna izuzetno zahtjevna godina kada prelazimo na elektronsku komunikaciju sa obveznicima što ćemo započeti pružanjem servisa elektronskog podnošenja PDV i akciznih prijava. Ovo je je još jedan korak naprijed u opredjeljenju UIO da bude potpuni servis
Popis zaliha cigareta i duhana za pušenje
Popis zaliha cigareta i duhana za pušenje Na osnovu člana 21a. stav (2), 21b. stav (5), 21d. stav (2), Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 49/09, 49/14 i 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu (Službeni glasnik BiH, broj 84/17), koja će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine. Odlukom je definirano da će se od 1. januara 2018. godine na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize: akcize na
Spriječeno krijumčarenje satova
Spriječeno krijumčarenje satova Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su pokušaj krijumčarenja skupocjenih satova na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ukupna vrijednos oduzete robe procjenjuje se na 43.000 KM. Vršeći pojačane kontrole prometa putnika i roba, službenici Uprave za indirektno oporezivanje na Međunarodnom aerodormu Sarajevo su otkrili i spriječili krijumčarenje skupocjenih satova. Na osnovu informacija koje su ustupljene od strane kolega iz Carinske uprave Republike Hrvatske i Uprave carina Republike Srbije, izvršen je pregled prtljaga za dva putnika pristigla preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Prilikom vršenja kontrole prometa roba i putnika uz pomoć stacionarnog skenera Smith

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.