Oduzet tekstil
Oduzet tekstil Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na tržnici Arizona su privremeno oduzeli raznu tekstilnu robu u vrijednosti 21.000 KM. U skopu redovnih aktivnosti kontrole prometa i porijekla roba, službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, izvršili su kontrolu u prodajnom prostoru na tržnici Arizona, Distrikt Brčko. Kod odgovornog lica E.A. tom prilikom je otkrivena i oduzeta roba za koju nisu postojali dokazi o porijeklu tj. za istu nije postpjala bilo kakava ulazna dokumentacija koja bi mogla da dokaže da je prošla redovan postupak carinjenja. Tom prilikom je pronađeno i oduzeta
Otkriven i oduzet pištolj
Otkriven i oduzet pištolj Službenici Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su akciju kodnog naziva ,,BASTER na graničnom prelazu Šamac i oduzeli sakriveni pištolj. Vršeći pojačanu kontrolu robnog i putničkog prometa u periodu nastupajućih praznika, službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja Regionalnog centra Tuzla, izvršili su akciju kodnog naziva ,,BASTER. Na graničnom prelazu Šamac, prilikom ulaska u BiH izvršena je kontrola pmv VW Sharan, BiH registarskih tablica, kojim je upravljalo lice A.S. . Uz pomoć donirane opreme od strane Vlade SAD, putem programa EXBS, ovlaštena lica UINO izvršila su dubinsku kontrolu vozila i pronašli
Spriječeno krijumčarenje na aerodromu Sarajevo
Spriječeno krijumčarenje na aerodromu Sarajevo Službenici Uprave za indirektno oporezivanje spriječili su nezakonit unos luksuzne robe na Aerodromu Sarajevo. Koristeći se stacionarnim skenerom Smith Heimann doniranog od Vlade SAD putem programa EXBS, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra Sarajevo, u saradnji sa službenicima CI Aerodrom Sarajevo vršili su mjere pojačanog nadzora prometa roba i putnika. Tom prilikom su spriječili nezakonit unos robe na carinsko područije BiH. Radilo se o nekoliko torbi, parfema, telefona te skupocjenih satova marke ,,Breitling, Omega i Tissot u vrijednosti 27.500 KM. Spomenutu robu lica su pokušali prokrijumčariti
Oduzeta veća količina cigareta
Oduzeta veća količina cigareta Službenici Uprave za indirektno oporezivanje privremeno su oduzeli veću količinu cigareta na magistralnom putu Sarajevo Tuzla. Cigarete koje nisu bile označene zakonski predviđen akciznim markicama Uprave za indirektno oporezivanje pronađene su u putničkom motornom vozilu marke VW, kojim je upravljalo lice sa inicijalima B. R. Kontrola je izvrena na magistranom putu Sarajevo Tuzla, a proveli su je ovlašteni službenici UIO iz Odsjeka za sprečavanje krijumčarenja u Regionalnom centru Tuzla u saradnji sa službenicima MUP-a TK-a PS Kladanj. Izvršenom kontrolom vozila uz pomoć opreme donirane od strane Vlade SAD-a, putem programa
Obavještenje o popisu zaliha cigareta, duhana za pušenje i neiskorištenih akciznih markica
Obavještenje o popisu zaliha cigareta, duhana za pušenje i neiskorištenih akciznih markica Na osnovu člana 21a. stav (2), 21b. stav (5), 21d. stav (2), Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 49/09, 49/14 i 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu (Službeni glasnik BiH, broj 84/16), koja će se primjenjivati od 1. januara 2017. godine. Odlukom je definirano da će se od 1. januara 2017. godine, na cigarete i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize: akcize na

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.