Oduzet tekstil i patike
Oduzet tekstil i patike Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom operativnog rada na putnom pravcu Tuzla Sarajevo, na graničnom prijelazu Rača i na području regionalnog centra Tuzla, oduzeli su raznu tekstilnu robu i sportsku obuću u vrijednosti od 75.000 KM. Službenici UIO iz grupe za sprječavanja krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra Tuzla prilikom operativnog rada na putnoj komunikaciji Tuzla Sarajevo otkrili su 676 komada tekstilnih proizvoda. Radilo se o tekstilu bez bilo kakve dokumentacije o porijeklu. Akcija je urađena u suradnji sa službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Prilikom kontrolnih aktivnosti na graničnom prijelazu
Oduzete hidraulične pumpe i više putničkih vozila
Oduzete hidraulične pumpe i više putničkih vozila Službenici Uprava za indirektno oporezivanje na područiju koje pokriva Regionalni centar Banja Luka su oduzeli hidraulične pumpe i više putničkih motornih vozila u vrijednosti 80.900 KM. Službenic Uprave za indirektno oporezivanje, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja Regionalni centar Banja Luka, postupajući po informacijama Granične policije Terenski ured Zapad utvrdili su da fizičko lice inicijala P.M. sa područija opštine Bosansko Grahovo posjeduje robu nad kojom nije proveden redovan carinski postupak. Tom prilikom je pronađeno i izvršeno oduzimanje hidrauličnih pumpi sa priključcima, čija se ukupna tržišna vrijednost procjenjuje na cca 58.400
Prihodi od indirektnih poreza veći za 250 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza veći za 250 miliona KM Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2018. godine iznosili su 2 milijarde i 939 miliona KM i veći su za 250 miliona KM ili 9,3 % u odnosu na isti period 2017. godine, kada su iznosili 2 milijarde i 689 milliona KM. Iz sredstava koje prikupio UIO sa više od 80 % finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, etiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH. Kad su u pitanju samo prihodi prikupljeni u mjesecu maju 2018. Godine, UIO je prikupila 650 miliona
Oduzet tekstil
Oduzet tekstil Službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su raznu tekstilnu robu na područiju opštine Gradačac, kao i na putnoj komunikaciji Zvornik Bijeljina u vrijednosti 148.000 KM. Na osnovu operativnih saznanja o krijumčarenju robe iz Republike Srbije i Turske, službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, izvršili su provjere porijekla robe na područiju opštine Gradačac. U prodajnom objektu otkrili su i oduzeli su robu stranog porijekla. Radilo se o obući i trenerkama poznatih svjetskih brednova NIKE i ADIDAS u količini od 2514 komada. U saradnji
Oduzet zlatni i srebreni nakit
Oduzet zlatni i srebreni nakit Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području općine Bosanska Krupa, privremeno su oduzeli srebrni nakit i dukate u vrijednosti od 50.000 KM. Postupajući po informaciji Policijske stanice Bosanska Krupa, ovlaštena službena lica Grupe za sprječavanja krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra UIO u Banjoj Luci, pronašla su kod jednog fizičkog lica veću količinu srebrnog nakita i dukata. Za pronađenu robu lice sa inicijalima M. Č. nije posjedovalo dokumentaciju o porijeklu, ni dokumentaciju o provedenom carinskom postupku koji bi dokazivao da je ova roba zvanično ušla u carinsko područje Bosne

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.