Za više od 10.000 € obavezna prijava iznosa ili unosa u BiH
Za više od 10.000 € obavezna prijava iznosa ili unosa u BiH Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini. Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira. Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet
Oduzeta veća količina vozila
Oduzeta veća količina vozila Službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su 49 puničkih motornih vozila koja su prokrijumčarena u Bosnu i Hercegovinu i prodavana bez prethodno izmirenih uvoznih dažbina, a čija vrijednost je procijenjna na iznos od 250.000 KM. Pripadnici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i Grupe za istrage, Regionalni centar Sarajevo, u toku prethodne sedmice, a na osnovu prikupljenih operativnih saznanja o krijumčarenju vozila iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu proveli su plansku operativnu aktivnost na spriječavanju krijumčarenja i rasturanja putničkih motornih vozila. U aktivnostima na terenu utvrđeno je da su
U prvoj polovici 2017. prikupljeno 184 miliona KM više prihoda od indirektnih poreza
U prvoj polovici 2017. prikupljeno 184 miliona KM više prihoda od indirektnih poreza Uprava za indirekrtno oporezivanje je u prvih šest mjeseci 2017. godine prikupila 3 milijarde i 290 miliona KM. To je više za 183 miliona KM ili 5,91 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 3 milijarde i 106 miliona KM. Samo u junu 2017. godine prikupljeno je 601 milion KM indirektnih poreza što je za 39 miliona KM više u odnosu na juni 2016. Godine, kada je prikupljeno 562 miliona KM. RASPODJELA PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u prvih
IV Mentorska posjeta Zajedničkom timu za kontrolu kontejnerskih roba
 IV Mentorska posjeta Zajedničkom timu za kontrolu kontejnerskih roba Službenike Uprave za indirektno oporezivanje posjetili su mentori iz Zajedničkog tima za kontrolu kontejnerskih roba u okviru aktivnosti UNODC-WCO Programa kontrole kontjenera. Cilj mentorske posjete je bio povod da se sagledaju izazovi sa kojima se susreće Zajednička tim u provođenju svakodnevnih aktivnosti na Graničnom prelazu Bijača. Tokom trodnevne mentorkse posjete članovima Zajedničkog tima, koji čine službenici UINO i Granične policije, mentori su prezentovali različite alate i prakse koje se koriste za profiliranje i procjenu rizika kontejnerskih pošiljki, kao i profiliranje osoba koje su akteri ilegalnog lanca trgovine. Posebna pažnja posvećena
Javni poziv za raspodjelu kvota
Javni poziv za raspodjelu kvota Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda za treći kvartal 2017. godine Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 4. Odluke o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode (Službeni glasnik BiH, broj 56/14), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda za treći kvartal 2017. godine. Javni poziv Obrazac zahtjeva Raspodjela tarifnih kvota utvrđenih Protokolom uz SSP za III kvartal i drugo polugodište 2017. godine U skladu sa članom 9. Odluke o upravljanju tarifnim

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.