Oduzeta veća količina cigareta raznih robnih marki
Oduzeta veća količina cigareta raznih robnih marki Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području općine Pale oduzeli su veću količinu cigareta i rezanog duhana u vrijednosti od 32.000 KM. Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje Odsjeka za provođenje propisa RC Sarajevo, Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja u suradnji sa službenicimaGrupe za istrage, vršila su pojačane aktivnosti na sprječavanju nelegalne prodaje akciznih proizvoda, (cigareta i rezanog duhana), na području općine Pale. Tom prilikom, po uputama i nadzoru dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, od jednog lica izvršeno je privremeno oduzimanje 5.651 paklica cigareta raznih robnih
Dan otvorenih vrata
Dan otvorenih vrata Učenici srednje Ekonomske škole iz Sarajeva sa profesoricom Indirom Zeković posjetili su danas prostorije Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje u Sarajevu. Učenici su imali priliku vidjeti prostorije UIO gdje im je pojašnjen način funkcioniranja Uprave, kao i nadležnosti institucije. Posebno je održana prezentacija o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini. ...
Svečano otvaranje nove carinske laboratorije UIO
Svečano otvaranje nove carinske laboratorije UIO Novu carinsku laboratoriju Uprave za indirektno oporezivanje svečano su otvorili ambasador Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark i direktor UIO Miro Džakula.Carinska laboratorija opremljena je najmodernijom opremom, a njenu nabavku je finansirala EU kroz fondove IPA 2014 u iznosu od 400.000 eura. Nova carinska laboratorija će prvenstveno služiti za analizu roba i njihovo ispravno svrstavanje prema Carinskoj tarifi BiH, te naplati uvoznih dažbina u skladu sa zakonskom legislativom. ...
265 miliona KM više od indirektnih prihoda
265 miliona KM više od indirektnih prihoda Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2019. godine iznosili su 3 milijarde i 205 miliona KM i veći su za 265 miliona KM ili 9,04 % u odnosu na isti period 2018. godine kada su iznosili 2 milijarde i 939 milliona KM. Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a poreskim obveznicima u BiH u iznosu od 626 mliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih pet mjeseci 2019. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 2 milijarde i 579
Oduzeti mobilni telefoni
Oduzeti mobilni telefoni Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Sarajevo oduzeli su veću količinu mobilnih telefona zbog povrede intelektualnog vlasništva i povrede žiga. Vrijednost oduzete robe procjenjuje se na 100.000 KM. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Sarajevo, uz saradnju sa kolegama iz Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Sarajevo zaustavili su uvoz 1400 mobilnih telefona iz N.R. Kine kojim svojim izgledom asociraju na robnu marku mobilnih telefona NOKIA. Robe je privremeno zadržan pod carinskim nadzorom, te se vodi propisani postupak preduzimanja carinskih mjera zaštite intelektualne svojine u

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.