TENDERI

Kao i sve ostale javne institucije u Bosni i Hercegovini Uprava za indirektno oporezivanje svaku nabavku roba, usluga ili radova mora izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Ovdje smo za vas izdvojili sve najvažnije propise koji reguliraju područje javnih nabavki.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.