e-PDV

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve obveznike da podnesu zahtjev za korištenje web sistema "е-PDV". Registrovanim PDV obveznicima, koji postanu korisnici “e-PDV” sistema, omogućava se putem interneta uvid u vlastitu evidenciju i podatke koji se nalaze u informacionom sistemu Uprave za indirektno oporezivanje. Tako obveznici koji postanu korisnici web sistema “e-PDV” u bilo kom momentu mogu vidjeti stanje na svojoj poreskoj kartici, informacije o povratu PDV-a, poreskom kreditu, kamtama i sl.

Poreski obveznici, koji žele postati korisnici novog web sistema "e-PDV" Uprave za indirektno oporezivanje, treba da:

  • dostave potpisanu i ovjerenu Izjavu (koja se nalazi na web stranici UIO), u pripadajući  Regionalni centar UIO – Grupi za informacione tehnologije,
  • imaju internet konekciju, program za pregledanje sadržaja na internetu (Browser), te osnovno iskustvo u korištenju WEB aplikacija.

U periodu od 7 dana, nakon dostavljanja potpisane i ovjerene Izjave, odgovorno lice poreznog obveznika ili lice ovlašteno od istog na osnovu uredno ovjerene punomoći može lično preuzeti korisničko ime i lozinku u Grupi za informacione tehnologije pripadajućeg Regionalnog centra UIO, što će omogućiti pristup i korištenje web sistema "е-PDV".

Uprava za indirektno oporezivanje web servis “e PDV” svojim korisnicima stavlja na raspolaganje potpuno besplatno. Korištenjem elektronske aplikacije “e PDV” poreski obveznici neće morati informacije o stanju na svojoj poreznoj kartici, povratu i poreznom kreditu tražiti podnošenjem zahtjeva za izlistavanje porezne kartice nadležnom regionalnom centru UIO, ili to provjeravti  putem telefona.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.