Uprava za indirektno oporezivanje obilježila je danas 17. godišnjicu postojanja. Tom prilikom je direktor UIO dr. Miro Džakula istakao da je 2020. godina za Upravu bila izuzetno izazovna: „U uslovima pandemije uzrokovane virusom Covid 19 uspjeli smo organizovati da se svi poslovni procesi odvijaju potpuno normalno i bez prekida. Organizovali smo rad pojedinih carinskih ispostava 24 sata dnevno kako bi poreski obveznici mogli u najkraćem mogućem roku obaviti carinske postupke“.

Kao i svake godine do sada, tako je i 2020. godine UIO dodijelila posebna priznanja za iskazan doprinos u radu za trideset službenika i četiri carinske ispostave. Za najboljeg službenika UIO ove godine je proglašena gđa. Zrinka Simić, za posebne zasluge i iskazan trud i znanje u radu kao šef Grupe za podršku u Regionalnom centru UIO u Sarajevu.  

uploaded

00.00.0000. 00:00