Uprava za indirektno oporezivanje na čelu sa direktorom dr. Mirom Džakulom je u dvodnevnoj posjeti Carinskoj upravi i Poresknoj upravi Republike Hrvatske.

Delegacija Uprave za indirektno oporezivanje na čelu s direktorom dr. Mirom Džakulom u dvodnevnoj službenoj posjeti sastala se s predstavnicima Carinske uprave i Porezne uprave Republike Hrvatske. Na bilateralnim sastancima razmijenjena su iskustva i dogovereni novi modeli suradnje i pomoći kolega iz Hrvatske, kako bi UIO što prije ispunila sve kriterije u oblasti PDV-a, akciza i carina, što su uvjeti za članstvo BiH u Evropskoj uniji.

U Carinskoj upravi Republike Hrvatske razgovaralo se o Kućnom uvoznom i izvoznom carinjenju, Elektronskim uvoznim i izvoznim deklaracijama, AEO – ovlaštenom privrednom subjektu, te Međusobnoj pomoći i suradnji u  provjerama (provjere isprava o porijeklu, provjera Dokaza o završetku provoza, izvoza i sl.). UIO u okviru Twinning projekta priprema potpuno novi Zakon o akcizama koji bi bio usklađen s direktivom EU. U tom smislu službenici UIO će početkom 2018. godine boraviti u službenoj posjeti u Carinskoj upravi RH u smislu preuzimanja iskustava koja bi trebala biti ugrađena u novi Zakon o akcizama i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama.

U Poreznoj upravi Republike Hrvatske razgovarano je o pripremi novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost u BiH, Pravilnika o provedbi istog, koji će u biti usuglašeni s direktivom EU. Prenesena su hrvatska iskustva u pokretanju elektronskih usluga poreznim obveznicima, što UIO planira započeti 2018. godine. Svi veliki porezni obveznici u BiH bit će u mogućnosti da januarsku PDV prijavu podnesu elektronskim putem do 10. februara 2018. godine.

uploadeduploadeduploaded

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.