Prihodi od indirektnih poreza u deset mjeseci 2017. godine iznosili su 5 milijardi i 845 miliona KM i veći su za 386 miliona KM ili 7,08 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 5 milijardi i 459 milliona KM.

Samo u oktobru 2017. godine prikupljeno je cca 619 miliona KM indirektnih poreza što je za 25 miliona KM više u odnosu na oktobar 2016. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-OKTOBAR 2017. GODINE

Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u deset mjeseci 2017. godine 1 milijardu i 55 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu 01.01.-31.10.2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 791 milion KM i veći su za 224 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine

Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-31.10.2017. godine raspoređen je iznos od 625 miliona KM. Federaciji BiH raspoređen je iznos od 2 milijarde i 659 miliona KM. Republici Srpskoj rapoređeno je ukupono 1 milijarda i 348 miliona KM. Distriktu Brčko raspoređeno je 145 miliona KM. Rast prihoda od indirektnih poreza pokrio je povećanje rata spoljnog duga u 2017. godini.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu 01.01.-31.10.2017. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.10.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2017

2.116

476

1.044

259

140

3

2016

2.084

334

1.060

184

133

2

% promjene[1]

1,55

42,49

-1,49

40,94

5,32

82,25

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-31.10.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 67,3 miliona KM, Republika Srpska 44,5 miliona KM i Distrikt Brčko 2,3 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Takođe, u mjesecu maju 2017. godine, UO UINO BiH je donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve, koji su ostajali na podračunu Jedinstvenog računa. Ovom Odlukom (broj: 02-02-53/17, od 29.05.2017. godine) privremeno se raspoređuju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u iznosu od 27.983.543,59 KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa u skladu sa članom 2. stav 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve ( "Službeni glasnik BiH", broj 102/09).


[1] % promjene odražave stvarne odnose iznosa raspodjele koji nisu zaokruženi kao što su podaci u navedenoj tabeli.

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.