Sporazum o razumijevanju (SoR) potpisan je između UNCTAD -a i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH), potvrđujući suradnju između UNCTAD -ovog programa ASYCUDA i institucija BiH.

SoR će omogućiti strankama da nastave suradnju na modernizaciji carine i pomoći da se omogući unaprjeđivanje ASYCUDA World sistema za upravljanja carinama u BiH. To će uključivati prilagođavanje ASYCUDA World kako bi se bolje uskladio sa evropskim i međunarodnim standardima.

Suradnja će imati za cilj unaprjeđivanje efikasnosti procesa carinjenja; razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima; podršku korištenju e-trgovine u BiH, uključujući uvođenje procedure pred-najave u obradi carinskih deklaracija; i obezbjeđenje prednosti od naprednih tehnologija pri provođenju Sporazuma o olakšavanju trgovine (TFA) Svjetske trgovinske organizacije.

00.00.0000. 00:00