Korupcija prodire u sve segmente društva i predstavlja najveću smetnju privrednog, društvenog i političkog razvoja, te prosperiteta države. Ona je u najširem smislu svaki oblik zlopotrebe ovlaštenja radi sticanja lične ili zajedničke koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. To je zapravo svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, krši moral i pravne norme te urušavaju temelji vladavine prava.

Uprava za indirektno oporezivanje u mjesecu decembru javno podstiče sve za jaču i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, te ističe ovaj mjesec kao jedinstvenu priliku da se razmisli o štetnom uticaju korupcije kao i o načinima njenog sprječavanja.

NISTE SAMI. OHRABRITE SE I PRIJAVITE KORUPCIJU.

00.00.0000. 00:00