Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području Brčko distrikta oduzeli su veću količinu cigareta i duvana za motanje i pušenje. Ukupna tržišna vrijednost nezakonito prodavane robe procjenjuje se na iznos od 80.000 KM.

Na osnovu operativnih saznanja službenika Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja UIO u regionalnom centru Tuzla izvedena  je operativna akcija na području Brčko distrikta. Tom prilikom je pronađena veća količina duvana i cigareta koji su se prodavali bez da su bili obilježeni zakonski predviđenim akciznim markicama. Ukupna tržišna vrijednost oduzete robe procjnjuje se na iznos od 80.000,00 KM. Akcija je provedena uz pomoć službenika UIO iz Grupe za istrage regionalnog centra Tuzla, a u okviru akcije licima koja su nezakonito prometovala akcizne proizvode izdati su prekršajni nalozi u vrijednosti od 8.000 KM.

Prilikom aktivnosti na terenu službenici UIO  koristili su posebnu specijalizovanu opremu, koja je bila predmet domacije Vlade SAD-a kroz program EXBS, kao i stečena znanja na posebnim obukama organizovanim kroz pomenuti program.  

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

00.00.0000. 00:00