Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na putnoj komunikaciji u Tuzlanskom kantonu oduzeli su veću količinu rezanog duvana i tekstila u vrijednosti od 105.000 KM.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Tuzla, na osnovu višemjesečnog operativnog rada izvršili su pretres putničkog motornog vozila u vlasništvu osobe inicijala H.M., a sve u skladu sa instrukcijama Tužilaštva BiH i Suda BiH. Uz pomoć specjalističke opreme za pregled vozila, koja je Upravi donirana od strane Američke ambasada putem programa EXBS pronađeno je 275 kg sitno rezanog duvana bez akciznih markica

Na osnovu operativnih saznanja službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Tuzla, na putnoj komunikaciji na područiju regionalnog centra Tuzla oduzeli su 1.125 komada tekstilnih proizvoda koji su bili stranog porijekla i bez zakonom propisane dokumentacije.

Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe u ove dvije akcije iznosi 105.000 KM. Protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, biće podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

uploadeduploadeduploaded

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.