Poštovani obveznici, zbog velikog broja vaših upita i nedoumica dajemo vam objašnjenje za sljedeće četiri situacije koje se najčešće dešavaju:

1. Zašto još uvijek nismo dobili e-mail sa predpristupnim parametrima?

Odgovor: Obveznici kojima je podnesena Izjava bila uredna i koji su registrovani od strane službenika UIO, dobiti će e-mail sa predpristupnim parametrima na e-mail adresu odgovornog lica. Ostali obveznici, e-mail sa predpristupnim podacima će dobiti u dogledno vrijeme. NAPOMINJEMO: Obaveza podnošenja elektronske prijave nastupa u dva slučaja:

1. kad prvi put podnesete elektronsku prijavu, svaku sljedeću ste obavezni podnosi elektronski,

2. zakonski rok kada su svi obveznici dužni da podnose elektronske prijave počinje od 01.01.2019.godine.

Svi obveznici koji još uvijek nisu registrovani na e-portal, januarsku PDV prijavu mogu podnjeti u papirnom obliku nadležnom regionalnom centru.

2. Dobili smo e-mail koji ima ,,kineska slova".

Odgovor: Zbog određenih sigurnosnih zaštita pri slanju e-maila sa predpristupnim parametrima dolazi do greške koja dovodi do pojave "kineskih slova". U tom slučaju molimo Vas da nam na e-mail eusluge@uino.gov.ba pošaljete poruku gdje ćete navesti da vam se desila spomenuta greška kao i e-mail odgovorne osobe na koji ste primili isti, te ćemo vam nakon naknadnih provjera proslijediti novi e-mail sa predpristupnim parametrima.

3. Ne možemo da pristupimo ePorezima jer nam prijavljuje da "nije privatna veza" (engl. connection is not private).

Odgovor: Da bi riješili spomenuti problem slijedite sljedeća dva koraka.

Korak 1:

uploaded

Korak 2:

uploaded

4. Nakon što smo pristupili ePorezima i pokušali da se prijavmo ili registrujemo, javlja se  ,,Registracija nije uspjela".

Odgovor: Spomenuti slučaj se dešava jer se trenuto vaši podaci ne podudaraju sa podacima koji su zavedeni u Jedinstvenom registru Uprave za indirektno oporezivanje, te je potrebno da izvršite izmjenu i dopunu tih podataka.

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.