Uprava za indirektno oporezivanje danas je pustila u funkciju novi portal E-POREZI putem kojeg ce poreski obveznici moci elektronski komunicirati sa UIO.

Svi poreski obveznici koji su se registrovali kod nadleznog regionalnog centra UIO za koristenje elektronskih usluga, danas su putem elektronske poste dobili predpristupne parametre za prvi ulazak na novi elektronski portal E-POREZI. Nakon prvog ulaska na portal sa predpristupnim parametrima svi obveznici prvo moraju promijeniti lozinku koju ce samo oni znati i svaki sljedeci put ce ulaziti na portal sa novom izmijenjenom lozinkom. Nakon toga, svi poreski obveznici mogu podnosti januarske PDV i akcizne prijave elektrosnkim putem u zakonski predvidjenim rokovima. Portal je dostupan za poreske obveznike na adresi https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/

Rok za podnošenje prijave za poreski period 01.01.-31.01.2018. godine i plaćanje obaveze po PDV prijavi za ovaj poreski period je ponedjeljak 12.02.2018. godine.

 

 

 

 

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.