Prihodi od indirektnih poreza u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosili su 3 milijarde i 442 miliona KM i manji su za 369 miliona KM ili 9,6 % u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 3 milijarde i 811 miliona KM.  

Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili pravo na povrat u iznosu od 632 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prvih šest mjeseci 2020. godine, a to su država, entiteti i Brko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 810 miliona KM i manji su za 254 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U JUNU 2020.

Samo u mjesecu junu 2020. godine prikupljeno je 562 miliona KM indirektnih poreza što je za 44 miliona KM manje u odnosu na jun 2019. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2020. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prvih šest mjeseci 2020. godine raspoređen je iznos od 368 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prvih šest mjeseci 2020. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.06.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Vanjski dug

Doznačeno

Vanjski dug

Doznačeno

Vanjski dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2020

1.221

233

612

115

76

5

2019

1.338

275

657

151

85

4

% promjene

-8,74

-15,27

-6,84

-23,51

-10,53

2,29

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 94,8 miliona KM, Republika Srpska 62,6 miliona KM i Distrikt Brčko 3,2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.

00.00.0000. 00:00