Upravu za indirektno oporezivanje danas je u Banjojluci posjetio Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije, g. Kunio Mikuryia. Tom prilikom dogovorene su konkretne aktivnosti u vidu ekspertske pomoći carinskoj službi Bosne i Hercegovine.   

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje dr. Miro Džakula upoznao je Generalnog sekretara Svjetske carinske organizacije sa svim izazovima i problemima sa kojima se sureće carinska služba u UIO, posebno kad je u pitanju provjera vrijednosti fakura za robu koja ulazi iz drugih zemalja u BiH. Zatražena je i brža komunikacija sa odjelom Svjetske carinske organizacije za tarifiranje roba prema carinskoj tarifi, specifično za slučajeve gdje postoji određena dilema za pojedine robe kad je u pitanju njihovo svrstavanje prema Carinskoj tarifi BiH. U tom smislu danas je dogovoreno da se iz Uprave za indirektno oporezivanje delegira određen broj ljudi koji bi u okviru Svjetske carinske organizacije prošli obuke i dobili status predavača, kako bi svoje znanje mogli prenijeti i na sve ostale zaposlene u UIO.

Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije danas je upoznat i sa organizacinom strukturom UIO, te postignutim rezultatima u prošloj 2017. godini kada je UIO prikupila rekordnih 7 milijardi i 44 miliona KM prihoda od PDV-a, akciza, carina i putarina. Ovom prilikom g. Kunio Mikuryia dao je punu podršku Upravi na daljoj implementaciji najnovijih trendova u svjetskoj carini, kao i uvođenju NCTS-a novog provoznog kompjuterizovanog sistema.

uploadeduploaded

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.