Novu carinsku laboratoriju Uprave za indirektno oporezivanje svečano su otvorili ambasador Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark i direktor UIO Miro Džakula.Carinska laboratorija opremljena je najmodernijom opremom, a njenu nabavku je finansirala EU kroz fondove IPA 2014 u iznosu od 400.000 eura. Nova carinska laboratorija će prvenstveno služiti za analizu roba i njihovo ispravno svrstavanje prema Carinskoj tarifi BiH, te naplati uvoznih dažbina u skladu sa zakonskom legislativom.

uploadeduploadeduploadeduploadeduploadeduploadeduploadeduploadeduploaded

00.00.0000. 00:00