SAOPŠTENJA UPRAVNOG ODBORA

06.06.2014

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH danas je na 3. vanrednoj sjednici usvojio instrukciju o podnošenju PDV prijava za mjesec svibanj za porezne obveznike sa područja koja su zahvaćena katastrofalnim poplavama u BiH. Osnovni cilj ove instrukcije je da se pomogne gospodarstvenicima koji su pretrpjeli izravnu štetu u poplavama, pa će za obveznike, koji nisu u mogućnosti da to učine sami za njih PDV prijavu sa vrijednosti nula, dostaviti UNO u zakonskom roku do 10. lipnja 2014. godine. Porezni obveznici za koje UNO podnese PDV prijavu za mjesec svibanj, dužni su do 10. srpnja 2014. godine podnijeti izmijenjenu PDV prijavu za mjesec svibanjzajedno sa lipanjskom prijavom. U skladu sa ovom instrukcijom, porezni obveznici morat će imati dokaz da su pretrpjeli štetu a to su zapisnici koji se dostavljaju nadležnoj općinskoj komisiji za procjenu i popis šteta. UO UNO jednoglasno je zaključio da nije potrebno donositi nove podzakonske akte koji bi dodatno precizirali uvoz humanitarne pomoći, jer je zakonom i prethodnim odlukama UO i Vijeća ministara BiH jasno propisano šta je neophodno dostaviti od dokumentacije da bi humanitarna roba bila oslobođena plaćanja svih pristojbi, uz osnovne i neophodne kontrole na granicama. UO UNO upoznat je na današnjoj sjednici da je do sada uvezeno oko 7.000 tona humanitarne robe u BiH kao pomoć za područja zahvaćena poplavama, te da su kontrole morale postojati kako bi bile spriječene eventualne malverzacije. UO zadužio je UNO da pripremi podatke o tome ko su krajnji korisnici humanitarne pomoći jer je prilikom uvoza moralo biti naznačeno kome se dostavlja, a i prema zaključku Vijeća ministara UNO je dužna dostaviti izvještaj o aktivnostima u vezi sa uvozom humanitarne robe. UO UNO danas je dao negativno mišljenje na izmjene zakona o PDV-u i postupku neizravnog oporezivanja čiji je predlagač poslanik Niko Lozančić. UO UNO danas nije razmatrao izvještaj o krajnjoj potrošnji za 2012. godinu, nego će ovoj temi biti posvećena posebna sjednica kada stignu potrebni izvještaji iz Odjela za krajnju potrošnju na osnovu primjedaba entitetskih vlada i ranijih zaključaka UO. Danas nije razmatrana ni odluku o utvrđivanju koefcijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza za period april-juni 2014. godine. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.