Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području općine Pale oduzeli su veću količinu cigareta i rezanog duhana u vrijednosti od 32.000 KM.

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje Odsjeka za provođenje propisa RC Sarajevo,  Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja u suradnji sa službenicima Grupe za istrage, vršila su pojačane aktivnosti na sprječavanju nelegalne prodaje akciznih proizvoda, (cigareta i rezanog duhana), na području općine Pale. Tom prilikom, po uputama i nadzoru dežurnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, od jednog lica izvršeno je privremeno oduzimanje 5.651 paklica cigareta raznih robnih marki i 22 kilograma rezanog duhana koji nisu bili obilježeni akciznim markicama BIH. Tržna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi cca. 32.000,00 KM.

Ista će se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je počinilo krivično djelo iz člana 210 a. Nedozvoljen promet akciznih proizvoda, Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

uploadeduploadeduploadeduploadeduploaded

00.00.0000. 00:00