OGLASI I KONKURSI

14.02.2020

Dana 14.02.2020. godine, Agencija za državnu službu BiH je, na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba , objavila Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine . Sve detalje o javnom oglasu možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.02.2020

Obavještavamo kandidate da će se usmeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 18.12.2019. godine održati u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, ulica Bana Lazarevića bb, Banja Luka, prema rasporedu kako slijedi: dana 19.02.2020. godine sa početkom u 10,00 časova za kandidate čija prezimena počinju abecednim redom od slova A do slova K dana 20.02.2020. godine sa početkom u 10,00 časova za kandidate čija prezimena počinju abecednim redom od slova L-Ž. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa biti će obaviješteni o održavanju usmenog dijela ispita telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.02.2020

Dana 11.02.2020. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci, Vojvode Stepe Stepanovića 77, održano je polaganje pismenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 18.12.2019. godine. Napominjemo da će kandidati koji uspješno polože pismeni dio testiranja biti blagovremeno obavješteni o datumu održavanja usmenog dijela testiranja putem službene web stranice Uprave za indirektno oporezivanje kao i telefonskim putem. ...

PROČITAJ VIŠE

07.02.2020

Konkurs za direktora tarifnih i trgovinskih poslova Svjetska carinska organizacija U prilogu se nalazi sažeta izjava kojom su postavljene osnovne funkcije, dužnosti i odgovornosti SCO direktora, usvojene od strane Vijeća u junu 2005. godine, te prezentovane od strane Komisije za politiku u decembru 2014. 20A8 Vacancy Director Tariff and Trade Affairs Code of Conduct for candidates Election Director Tariff and Trade Affairs June 2020 Summary statement Election Director Tariff and Trade Affairs June 2020 Main conditions of employment Election Director Tariff and Trade Affairs June 2020 Application Form Election Director Tariff and Trade Affairs June 2020 ...

PROČITAJ VIŠE

07.02.2020

Dana 07.02.2020. godine, Agencija za državnu službu BiH je, na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba , objavila Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Sve detalje o javnom oglasu možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

05.02.2020

Obavještavamo kandidate da će se pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 18.12.2019. godine održati dana 11.02.2020. godine sa početkom u 12,00 u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa biti će obaviješteni o održavanju pismenog dijela ispita telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i hemijsku olovku. ...

PROČITAJ VIŠE

18.12.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-34-2- 2406/19 od 17.12.2019.godine, Uprava za indirektno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Javni oglas Obrazac prijave ...

PROČITAJ VIŠE

30.09.2019

Obavještavamo kandidate da će se usmeni dio ispita (intervju) po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 12.06.2019. godine održati dana 03.10.2019. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje - Središnji ured, Ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su zadovoljili na pismenom dijelu ispita biti će obaviješteni o održavanju usmenog dijela ispita (intervju) telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument. ...

PROČITAJ VIŠE

18.09.2019

Obavještavamo kandidate da će se pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 12.06.2019. godine održati dana 26.09.2019. godine sa početkom u 10 sati za grupu A (prezime kandidata od slova A do H), u 11 sati za grupu B (prezime kandidata od slova J do slova M) i u 12 sati za grupu C (prezime kandidata od slova N do slova Ž) u prostorijama Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, Središnji ured Ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa biti će obaviješteni o održavanju pismenog dijela ispita telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i hemijsku olovku. ...

PROČITAJ VIŠE

12.06.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-34-2-71-1-1/19 od 05.06.2019.godine, Uprava za indirektno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS. Javni oglas Obrazac prijave ...

PROČITAJ VIŠE

03.04.2019

Obavještavamo kandidate da će se usmeni dio ispita (intervju) po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 27.11.2018. godine održati dana 10.04.2019. godine i dana 11.04.2019.godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje - Središnji ured, Ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su zadovoljili na pismenom dijelu ispita biti će obaviješteni o održavanju usmenog dijela ispita (intervju) telefonskim putem. Usmeni dio ispita (intervju) za kandidate koji su položili pismeni dio ispita održaće se prema sljedećem rasporedu: Dana 10.04.2019.godine za kandidate čije prezime počinje od slova A do slova LJ sa početkom u 11 sati. Dana 11.04.2019.godine za kandidate čije prezime počinje od slova M do slova Ž sa početkom u 11 sati. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument. Komisija za izbor po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 27.11.2018. godine ...

PROČITAJ VIŠE
preview

28.03.2019

Dana 28.03.2019. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci, Vojvode Stepe Stepanovića 77, održano je polaganje pismenog dijela testiranja kandidata po JAVNOM OGLASU ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA objavljenom dana 27.11.2018. godine. Napominjemo da će kandidati koji uspješno polože pismeni dio testiranja biti blagovremeno obavješteni o datumu održavanja usmenog dijela testiranja putem službene web stranice Uprave za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.03.2019

Obavještavamo kandidate da će se pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 27.11.2018. godine održati dana 28.03.2019. godine sa početkom u 10 i 30 sati u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 77. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa biti će obaviješteni o održavanju pismenog dijela ispita telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i hemijsku olovku. ...

PROČITAJ VIŠE

27.11.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-34-2-1340/18 od 20.06.2018.godine, Uprava za indirektno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS. Javni oglas Obrazac prijave. ...

PROČITAJ VIŠE

30.10.2018

CEFTA Sekretarijat je osnovan u Briselu, Belgija, u septembru 2008. godine u skladu sa članom 40.2. CEFTA 2006 Sporazuma sa osnovnim ciljem podrške implementaciji ovog sporazuma. Uloga Sekretarijata je pružanje tehničke i administrativne podrške CEFTA Zajedničkom odboru, Predsjedavajućim CEFTA struktura i bilo kojem tijelu koje uspostavi Zajednički odbor. U cilju popune upražnjenih radnih mjesta, CEFTA Sekretarijat je objavio konkurs na web stranici: http://cefta.int/vacancy-announcements/ za slijedeće pozicije: Ekspert za koordinaciju i komunikaciju: http://cefta.int/coordination-and-communication-expert-brussels-belgium/ ; Financijski službenik: http://cefta.int/financial-officer-brussels-belgium/ ; Viši tehnički ekspert za olakšavanje trgovine: http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-facilitation-brussels-belgium/ ; Viši tehnički ekspert za trgovinu uslugama: http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-in-services/ . Rok za prijem aplikacija je do ponoći (CET), 23. novembra 2018. godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani za intervju od strane posebno imenovane Komisije za izbor. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.