OGLASI I KONKURSI

07.12.2017

Nakon provedenog pismenog i usmenog dijela testiranja kandidata za prijem zaposlenika po Javnom oglasu objavljenom dana 14.09.2017. godine, obavještavamo kandidate da će o rezultatima izborne procedure biti obavješteni pismenim putem. ...

PROČITAJ VIŠE

16.11.2017

Dopuna obavjesti o polaganju usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno oporezivanje objavljenom dana 14.09.2017. godine. Sve detalje o dopuni možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

15.11.2017

Obavijest o polaganju usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno oporezivanje objavljenom dana 14.09.2017. godine. Sve detalje o polaganju usmenog dijela možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

03.11.2017

Dana 03.11.2017. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci, Vojvode Stepe Stepanovića 77, održano je polaganje pismenog dijela testiranja kandidata po JAVNOM OGLASU ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA objavljenom dana 14.09.2017. godine. Napominjemo da će kandidati koji uspješno polože pismeni dio testiranja biti blagovremeno obavješteni o datumu održavanja usmenog dijela testiranja putem službene web stranice Uprave za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

02.11.2017

Vrši se dopuna spiska kandidata koji su pozvani na pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 14.09.2017. godine. Sve detalje o dopuni možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

27.10.2017

Obavještavamo kandidate da će se pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje odjavljenom dana 14.09.2017. godine održati dana 03.11.2017. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 77. Sve detalje o polaganju pismenog dijela možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

11.10.2017

Dana 11.10.2017. godine, Agencija za državnu službu BiH je, na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba , objavila Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Sve detalje o javnom oglasu možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.09.2017

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-34-2-1712-/17 od 07.09.2017.godine, Uprava za indirektno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS. Javni oglas. Obrazac prijave. ...

PROČITAJ VIŠE

17.12.2015

Obavijest o polaganju pismenog i usmenog dijela stručnog ispita po Javnom oglasu za popunjavanju radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje objavljenom dana 23.09.2015.godine nalazi se u poveznici ispod. Sve detalje o pismenom i usmenom dijelu stručnog ispita možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

23.09.2015

Dana 23.09.2015. godine, Agencija za državnu službu BiH je, na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba , objavila Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Sve detalje o javnom oglasu možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

31.12.2014

OBAVIJEST o rezultatima pismenog i usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 31.10.2014. godine Nakon provedenog pismenog i usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 31.10.2014. godine i izvršenog ocjenjivanja istih, sačinjene su bodovne liste i prema ostvarenim rezultatima izvršen raspored na radna mjesta po Javnom oglasu kako slijedi: Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 ...

PROČITAJ VIŠE

18.12.2014

Obavijest o polaganju usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 31.10.2014. godine. Sve detalje o polaganju usmenog dijela možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.12.2014

Dana 16.12.2014. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci, Vojvode Stepe Stepanovića 77, održano je polaganje pismenog dijela testiranja kandidata po JAVNOM OGLASU ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA objavljenom dana 31.10.2014. godine. Napominjemo da će kandidati koji uspješno polože pismeni dio testiranja biti blagovremeno obavješteni o datumu održavanja usmenog dijela testiranja putem službene web stranice Uprave za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.12.2014

Obavijest o polaganju pismenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 31.10.2014. godine. Sve detalje o polaganju pismenog dijela možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

31.10.2014

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i Odluke broj: 01-34-2-2606/14 od 22.10.2014.godine, Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka raspisuje JAVNI OGLAS. Javni oglas. Obrazac prijave. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.