OGLASI I KONKURSI

30.09.2019

Obavještavamo kandidate da će se usmeni dio ispita (intervju) po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 12.06.2019. godine održati dana 03.10.2019. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje - Središnji ured, Ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su zadovoljili na pismenom dijelu ispita biti će obaviješteni o održavanju usmenog dijela ispita (intervju) telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument. ...

PROČITAJ VIŠE

18.09.2019

Obavještavamo kandidate da će se pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 12.06.2019. godine održati dana 26.09.2019. godine sa početkom u 10 sati za grupu A (prezime kandidata od slova A do H), u 11 sati za grupu B (prezime kandidata od slova J do slova M) i u 12 sati za grupu C (prezime kandidata od slova N do slova Ž) u prostorijama Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, Središnji ured Ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa biti će obaviješteni o održavanju pismenog dijela ispita telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i hemijsku olovku. ...

PROČITAJ VIŠE

12.06.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-34-2-71-1-1/19 od 05.06.2019.godine, Uprava za indirektno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS. Javni oglas Obrazac prijave ...

PROČITAJ VIŠE

03.04.2019

Obavještavamo kandidate da će se usmeni dio ispita (intervju) po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 27.11.2018. godine održati dana 10.04.2019. godine i dana 11.04.2019.godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje - Središnji ured, Ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa i koji su zadovoljili na pismenom dijelu ispita biti će obaviješteni o održavanju usmenog dijela ispita (intervju) telefonskim putem. Usmeni dio ispita (intervju) za kandidate koji su položili pismeni dio ispita održaće se prema sljedećem rasporedu: Dana 10.04.2019.godine za kandidate čije prezime počinje od slova A do slova LJ sa početkom u 11 sati. Dana 11.04.2019.godine za kandidate čije prezime počinje od slova M do slova Ž sa početkom u 11 sati. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument. Komisija za izbor po Javnom oglasu za prijem zaposlenika objavljenom dana 27.11.2018. godine ...

PROČITAJ VIŠE
preview

28.03.2019

Dana 28.03.2019. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci, Vojvode Stepe Stepanovića 77, održano je polaganje pismenog dijela testiranja kandidata po JAVNOM OGLASU ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA objavljenom dana 27.11.2018. godine. Napominjemo da će kandidati koji uspješno polože pismeni dio testiranja biti blagovremeno obavješteni o datumu održavanja usmenog dijela testiranja putem službene web stranice Uprave za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.03.2019

Obavještavamo kandidate da će se pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 27.11.2018. godine održati dana 28.03.2019. godine sa početkom u 10 i 30 sati u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 77. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa biti će obaviješteni o održavanju pismenog dijela ispita telefonskim putem. Napomena: Kandidati su obavezni doći u zakazano vrijeme i sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i hemijsku olovku. ...

PROČITAJ VIŠE

27.11.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-34-2-1340/18 od 20.06.2018.godine, Uprava za indirektno oporezivanje raspisuje JAVNI OGLAS. Javni oglas Obrazac prijave. ...

PROČITAJ VIŠE

30.10.2018

CEFTA Sekretarijat je osnovan u Briselu, Belgija, u septembru 2008. godine u skladu sa članom 40.2. CEFTA 2006 Sporazuma sa osnovnim ciljem podrške implementaciji ovog sporazuma. Uloga Sekretarijata je pružanje tehničke i administrativne podrške CEFTA Zajedničkom odboru, Predsjedavajućim CEFTA struktura i bilo kojem tijelu koje uspostavi Zajednički odbor. U cilju popune upražnjenih radnih mjesta, CEFTA Sekretarijat je objavio konkurs na web stranici: http://cefta.int/vacancy-announcements/ za slijedeće pozicije: Ekspert za koordinaciju i komunikaciju: http://cefta.int/coordination-and-communication-expert-brussels-belgium/ ; Financijski službenik: http://cefta.int/financial-officer-brussels-belgium/ ; Viši tehnički ekspert za olakšavanje trgovine: http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-facilitation-brussels-belgium/ ; Viši tehnički ekspert za trgovinu uslugama: http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-in-services/ . Rok za prijem aplikacija je do ponoći (CET), 23. novembra 2018. godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani za intervju od strane posebno imenovane Komisije za izbor. ...

PROČITAJ VIŠE

15.08.2018

Poštovani, Obavještavam Vas da je na prethodnoj sjednici Vijeća SELEC-a odlučeno da se objavi oglas za popunjavanje dva radna mjesta rukovodećih službenika u SELEC-u: direktor Odjela za operacije i direktor Odjela za pravne poslove i unutrašnju kontrolu. Dopis o objavljivanju oglasa za navedene pozicije dostavljen je diplomatskim putem nadležnim organima u Vašoj zemlji. Dostavljamo Vam skeniranu kopiju dopisa sa prilozima. Rok za dostavljanje zvaničnih prijava za ove pozicije je 24.09.2018. godine. Molimo Vas da prijave, zajedno sa biografijama kandidata, dostavite Sekretarijatu SELEC-a diplomatskim putem, do navedenog roka. Zahvaljujemo Vam se za saradnju. Više informacija možete vidjeti ovdje (15.08.2018.) More information (15.08.2018.) ...

PROČITAJ VIŠE

20.12.2017

Dana 20.12.2017. godine, Agencija za državnu službu BiH je, na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba , objavila Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Sve detalje o javnom oglasu možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

07.12.2017

Nakon provedenog pismenog i usmenog dijela testiranja kandidata za prijem zaposlenika po Javnom oglasu objavljenom dana 14.09.2017. godine, obavještavamo kandidate da će o rezultatima izborne procedure biti obavješteni pismenim putem. ...

PROČITAJ VIŠE

16.11.2017

Dopuna obavjesti o polaganju usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno oporezivanje objavljenom dana 14.09.2017. godine. Sve detalje o dopuni možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

15.11.2017

Obavijest o polaganju usmenog dijela testiranja kandidata po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno oporezivanje objavljenom dana 14.09.2017. godine. Sve detalje o polaganju usmenog dijela možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

03.11.2017

Dana 03.11.2017. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci, Vojvode Stepe Stepanovića 77, održano je polaganje pismenog dijela testiranja kandidata po JAVNOM OGLASU ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA objavljenom dana 14.09.2017. godine. Napominjemo da će kandidati koji uspješno polože pismeni dio testiranja biti blagovremeno obavješteni o datumu održavanja usmenog dijela testiranja putem službene web stranice Uprave za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

02.11.2017

Vrši se dopuna spiska kandidata koji su pozvani na pismeni dio testiranja po Javnom oglasu za prijem zaposlenika u Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje objavljenom dana 14.09.2017. godine. Sve detalje o dopuni možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.