Početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a (Novog provoznog kompjuterskog sistema), pomjeren je sa 1. jula na 1. august 2021. godine, odlučeno je danas nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način otvoren je prostor za donošenje novog Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, što je preduvjet  da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i osigura se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Podsjećamo Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine Vijeće ministara je utvrdilo na 40. sjednici, održanoj 16. juna 2021. godine i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.   

Početkom primjene novog Zakona o carinskoj politici bilo je planirano da započne i novi elektronski provoz roba u kojem bi se svi dokumenti ovjeravli novim digitalnim kvalifikovanim potpisom koji izdaje UIO. Ovo konkretno znači da će i početak primjene NCTS-a na nacionalnom nivou u BiH započeti 01.08.2021. godine. Zato pozivamo sve učesnike u postupku provoza roba da ukoliko još nisu, što prije podnesu zahtjev UIO za dobijanje novog digitalnog kvalifikovanog potpisa kojim će od početka augusta ovjeravati elektronske deklaracije prilikom slanja u sistem u UIO.

00.00.0000. 00:00