PAD PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA

Prihodi od indirektnih poreza u prva četri mjeseca 2020. godine iznosili su 2 milijarde i 393 miliona KM i manji su za 97 miliona KM ili 3,89% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 2 milijarde i 490 miliona KM.  

Nakon što je UIO u prva četiri mjeseca 2020. godine izvršila povrat PDV-a privrednoj zajednici u BiH u iznosu od 429 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 1 milijardu i 964 miliona KM i manji su za 55 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U APRILU 2020.

Zaključno sa mjesecom martom 2020. godine prihodi od indirektnih poreza bilježili su rast, ali zbog smnjene ekonomske aktivnosti uzrokovane virusom COVID 19 zabilježen je pad prihoda od 23 % posto u mjesecu aprilu 2020. godine, kad je prikupljeno 511 miliona KM indirektnih poreza, što je za 156 miliona KM manje u odnosu na april 2019. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-APRIL 2020. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva četri mjeseca 2020. godine raspoređen je iznos od 246 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno  1 milijardu i 88 miliona KM, Republici Srpskoj 556 miliona KM, a Brčko distriktu 59 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prva četri mjeseca 2020. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.04.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Vanjski dug

Doznačeno

Vanjski  dug

Doznačeno

Vanjski dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2020

893

129

443

69

53

4

2019

911

142

444

83

55

3

% promjene

-1,91

-9,36

-0,24

-17,31

-3,61

8,74

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 66,1 milion KM, Republika Srpska 43,7 miliona KM i Distrikt Brčko 2,2 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarinu u iznosu od 0,25 KM.

00.00.0000. 00:00