JAVNE KONSULTACIJE

 

 

13.10.2021

Dana 13.10.2021. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

06.10.2021

Dana 06.10.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

28.07.2021

Dana 28.07.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Program rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora UIO za 2022. godonu. ...

PROČITAJ VIŠE

02.06.2021

Dana 02.06.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Srednjoročni plan rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora za period 2022 - 2024. godina. ...

PROČITAJ VIŠE

01.06.2021

Dana 01.06.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Uputstva o carinskim skladištima i postupku carinskog skladištenja. ...

PROČITAJ VIŠE

04.05.2021

Dana 04.05.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na nacrt Uputstvo o procesu upravljanja rizicima poštovanja propisa o indirektnom oporezivanju. ...

PROČITAJ VIŠE

02.04.2021

Dana 04.02.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. ...

PROČITAJ VIŠE

02.04.2021

Dana 01.02.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Odluku o izmjeni Odluke o dodatku na platu zaposlenim u Upravi za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

03.02.2021

Dana 03.02.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Izvještaj o radu UIO za 2020.godinu. ...

PROČITAJ VIŠE

13.01.2021

Dana 13.01.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o poreza na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

07.12.2020

Dana 07.12.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na prednacrt Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta Izgradnja i opremanje objekta za smještaj zaposlenih Uprave za indirektno oporezivanje I Granične policije na aerodromu u Banja Luci ...

PROČITAJ VIŠE

18.09.2020

Dana 18.09.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na prednacrt Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH. ...

PROČITAJ VIŠE

15.09.2020

Dana 15.09.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Instrukcije za postupanje prilikom provjere podataka o krajnjoj potrošnji prijavljenih u prijavama za porez na dodatnu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

14.08.2020

Dana 14.08.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Programa rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje za 2021 godinu. ...

PROČITAJ VIŠE

15.07.2020

Dana 15.07.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.