JAVNE KONSULTACIJE

 

 

25.05.2020

Dana 21.05.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Uputstva o provođenju postupka povrata poreza na dodatu vrijednost stranim poreskim obveznicima. ...

PROČITAJ VIŠE

13.05.2020

Dana 18.05.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Pravilnika o sprečavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.03.2020

Dana 12.03.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost . ...

PROČITAJ VIŠE

25.02.2020

Dana 25.02.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o načinu postupanju ovlaštenih službenih lica Uprave za indirektno oporezivanje prilikom zaustavljanja vozila na putevima unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine. ...

PROČITAJ VIŠE

05.02.2020

Imajući u vidu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 100/13, kojim je izmijenjena stopa naknadnog tereta prinude sa dosadašnjih 10% na 5% od iznosa glavnog duga, te smanjena stopa zatezne kamate sa 0,06% na 0,04% za svaki dan kašnjenja, bilo je potrebno izvršiti usklađivanje Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (Službeni glasnik BiH, broj 27/12) sa istim. Osim navedenog, u cilju unapređenja postupka prinudne naplate, prvenstveno radi potpunijeg definisanja pojedinih mjera prinudne naplate, a vodeći računa o dosadašnjim praktičnim iskustvima i zakonskim propisima iz stvarnopravne i izvršne oblasti, te pozitivnih propisa iz drugih relevantnih oblasti, pristupilo se izradi novog Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplate indirektnih poreza (u daljem tekstu Pravilnik), što je u skladu sa odredbom člana 46. stav (3) Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 11/05, 58/14 i 60/14, 50/17 i 70/17). Pravilnik - nacrt o sprovođenju postupka prinudne naplate Obrazac 1 ...

PROČITAJ VIŠE

03.02.2020

Shodno značaju Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (u daljem tekstu: Uprava), kao nosioca fiskalne sigurnosti u BiH, a zbog složenosti njene djelatnosti i organizacijske strukture, kao i permanentnog povećavanja obveza proisteklih iz aktuelnih poslovnih procesa i započetih projekata u pravcu unapređenja rada, te obveza koje proističu iz ugovora o graničnim prijelazima sa susjednim zemljama, za njeno uspješno funkcioniranje je od izuzetnog značaja obezbijediti popunjenost sistematiziranih radnih mjesta. Odluka o odobravanju novog upošljavanja u 2020. godini u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje ...

PROČITAJ VIŠE

21.01.2020

Odlukue o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju projekta nabave i izgradnje objekata za regionalne centre i središnji ured Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prijelaza, kojomom se obezbjeđuju dodatna sredstva za izgradnju GP Svilaj. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju projekta nabavke i izgradnje objekata za RC i SU UINO i izgradnje i rekonstrukcije GP ...

PROČITAJ VIŠE

11.12.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17) i članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Službeni glasnik BiH, broj 5/17), otvara proces javnih konsultacija o prednacrtu Uputstva o izmjeni i dopunama Uputstva o provođenju carinskog postupka po karnetu ATA. Razlozi za pripremu prednacrta Uputstva o izmjeni i dopunama Uputstva o provođenju carinskog postupka po karnetu ATA su navedeni u obrazloženju, koje se nalazi uz prednacrt. Prednacrt Uputstva o izmjeni i dopunama Uputstva o provođenju carinskog postupka po karnetu ATA objavljen je 11.12.2019. godine na web stranici: www.uino.gov.ba i aplikaciji eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane da, do 26.12.2019. godine, dostave eventualne prijedloge i primjedbe na prednacrt Uputstva o izmjeni i dopunama Uputstva o provođenju carinskog postupka po karnetu ATA, putem aplikacije eKonsultacije. Poziv Uputstvo ATA izmjena i dopune-XII 2019.doc ...

PROČITAJ VIŠE

05.12.2019

Uprava za indirektno oporezivanje poziva zainteresovanoj javnosti na dostavu pisanih prijedloga i primjedbi na prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17) i članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Službeni glasnik BiH, broj 5/17), otvara proces javnih konsultacija o prednacrtu Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Razlozi za pripremu prednacrta Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini bliže su navedeni u obrazloženju, koje se nalazi uz taj prednacrt. Prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini objavljen je dana 05.12.2019. godine na web stranici: www.uino.gov.ba i web aplikaciji eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane da, do 20.12.2019. godine, dostave eventualne pisane prijedloge i primjedbe na prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, putem web aplikacije eKonsultacije ili izuzetno na sljedeći e-mail: cpostupci@uino.gov.ba Poziv Prednacrt Odluke o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ...

PROČITAJ VIŠE

05.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17) i članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Službeni glasnik BiH, broj: 5/17) otvara proces javnih konsultacija o nacrtu Uputstvo o podnošenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi. Prednacrt Uputstvo o podnošenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, objavljen je dana 05.11.2019. godine na web stranici: www.uino.gov.ba i web aplikaciji eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane da, do 20.11.2019. godine, dostave eventualne pisane prijedloge i primjedbe na nacrt Uputstvo o podnošenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, putem web aplikacije eKonsultacije. Poziv Nacrt Uputstvo o podnošenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi ...

PROČITAJ VIŠE

24.09.2019

U skaladu sa članom 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja i praćenja u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 62/14) i odredbi Jedistvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, Uprava za indirektno oporezivanje objavljuje na internet stranici e-konsultacije.gov.ba nacrt Srednjoročnog plana rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora za period 2020-2022. godina. Pozivamo zaiteresovanu javnost da uzme učešće u konsultacijama koje će trajati u periodu 24.09.-8.10.2019. godine. Sve vaše komentare je potrebno da dostavite putem portala www.ekonsultacije.gov.ba NACRT SREDNJOROČNOG PLANA RADA 2020-2022 Nacrt-AKCIONOG PLANA SREDNJOROČNOG PLANA UINO 2020-2022 ...

PROČITAJ VIŠE

24.09.2019

U skaladu sa članom 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 94/14) i odredbi Jedistvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, Uprava za indirektno oporezivanje objavljuje na internet stranici www.e-konsultacije.gov.ba nacrt Programa rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora za 2020. godinu. Pozivamo zaiteresovanu javnost da uzme učešće u konsultacijama koje će trajati u periodu 24.09.-8.10.2019. godine. Sve vaše komentare je potrebno da dostavite putem portala www.ekonsultacije.gov.ba NACRT PROGRAMA RADA UIO I UO ZA 2020 07-08-2019 ...

PROČITAJ VIŠE

09.09.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, u skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17) i članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Službeni glasnik BiH, broj: 5/17) otvara proces javnih konsultacija o nacrtu . Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija Nacrt Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija, objavljen je dana 09.09.2019. godine na web stranici: www.uino.gov.ba i web aplikaciji eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresovane da, do 23.09.2019. godine, dostave eventualne pisane prijedloge i primjedbe na nacrt Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija , putem web aplikacije eKonsultacije. Ako se pisani prijedlozi i primjedbe, izuzetno, dostavljaju na navedenu e-mail adresu isti se tada dostavljaju na tu e-mail adresu na obrascu* datom u ovom pozivu. Uputstvo o podnošenju KIF-a i KUF-a Obrazac - primjedbe na Uputstvo ...

PROČITAJ VIŠE

22.08.2019

Radi provođenja obaveza u pogledu javnih konsultacija o prednacrtu Uputstva, u skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17) i članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (Službeni glasnik BiH, broj: 5/17), neophodno je da prednacrt Uputstva o postupku prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica postavite na web stranicu UIO i web aplikaciju eKonsultacije dana 23.08.2019. godine, zajedno sa pozivom na dostavu pisanih prijedloga i primjedbi kako je navedeno u tom pozivu (proces konsultacija traje do 23.09.2019. godine) Uputstvo o prebijanju - nacrt - konačno 23-07-19 Nalog za prebijanje 1 - konačno 23-07-19 ...

PROČITAJ VIŠE

19.07.2019

Obavještavamo vas da je na web stranici UIO objavljen prednacrt Programa rada UIO i organizacionih jedinica Upravnog odbora za 2020. godinu, radi provođenja procesa konsultacija. S tim u vezi molim da rukovodioci osnovnih organizacionih jedica (Kabinet direktora, sektori i odjeljenja) UIO i organizacionih jedinica Upravnog odbora razmotre navedeni prednacrt Programa rada i da dostavite svoje eventualne primjedbe i sugestije na mail adresu srednjorocno.planiranje@uino.gov.ba najkasnije do 02.08.2019. godine radi pripreme i dostavljanja prednacrta Programa rada u dalju proceduru donošenja. Prednacrt programa rada UIO i organizacionih jedinica UO za 2020. godinu ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.