JAVNE KONSULTACIJE

 

 

03.02.2021

Dana 03.02.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Izvještaj o radu UIO za 2020.godinu. ...

PROČITAJ VIŠE

13.01.2021

Dana 13.01.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o poreza na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

07.12.2020

Dana 07.12.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na prednacrt Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta Izgradnja i opremanje objekta za smještaj zaposlenih Uprave za indirektno oporezivanje I Granične policije na aerodromu u Banja Luci ...

PROČITAJ VIŠE

18.09.2020

Dana 18.09.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na prednacrt Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH. ...

PROČITAJ VIŠE

15.09.2020

Dana 15.09.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Instrukcije za postupanje prilikom provjere podataka o krajnjoj potrošnji prijavljenih u prijavama za porez na dodatnu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

14.08.2020

Dana 14.08.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Programa rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje za 2021 godinu. ...

PROČITAJ VIŠE

15.07.2020

Dana 15.07.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH. ...

PROČITAJ VIŠE

10.07.2020

Dana 10.07.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. ...

PROČITAJ VIŠE

08.07.2020

Dana 01.07.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Uputstvom o prinudnoj naplati. ...

PROČITAJ VIŠE

08.07.2020

Dana 03.07.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.06.2020

Dana 19.06.2020. godine na web stranici UIO objavljen je nacrt Srednjoročnog plana rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora UIO za period 2021-2023. godina i Akcioni plan, radi provođenja procesa javnih konsultacija. Svoje primjedbe i sugestije na nacrt Srednjoročnog plana rada možete dostavite na mail adresu srednjorocno.planiranje@uino.gov.ba najkasnije do 06.07.2020. godine radi pripreme i dostavljanja prijedloga Srednjoročnog plana rada za period 2021-2023. u dalju proceduru donošenja. SREDNJOROČNI PLAN RADA UIO 2021-2023 AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA UINO 2021-2023 ...

PROČITAJ VIŠE

25.05.2020

Dana 21.05.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Uputstva o provođenju postupka povrata poreza na dodatu vrijednost stranim poreskim obveznicima. ...

PROČITAJ VIŠE

13.05.2020

Dana 18.05.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Pravilnika o sprečavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za indirektno oporezivanje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.03.2020

Dana 12.03.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost . ...

PROČITAJ VIŠE

25.02.2020

Dana 25.02.2020. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o načinu postupanju ovlaštenih službenih lica Uprave za indirektno oporezivanje prilikom zaustavljanja vozila na putevima unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.