JAVNE KONSULTACIJE

 

 

25.07.2022

Dana 25.07.2022. godine na portalu eKonsultacijehttps://www.ekonsultacije.gov.ba/objavljene su javne konsultacije na prednacrt Uputstva o postupku kućnog carinjenja robe koja se prevozi fiksnim prijevoznim instalacijama. ...

PROČITAJ VIŠE

14.07.2022

Dana 14.07.2022. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Uputstvo o postupku odobravanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO). ...

PROČITAJ VIŠE

12.07.2022

Dana 12.07.2022. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na prednacrt Uputstva o postupku kućnog uvoznog carinjenja i prednacrt Uputstva o postupku kućnog izvoznog carinjenja ...

PROČITAJ VIŠE

05.07.2022

Dana 05.07.2022. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Uputstva o carinskom postupku unutrašnje obrade. Koordinatoru-Uputstvo o unutrašnjoj obradi-eKonsultacije objava.doc Uputstvo o unutrašnjoj obradi-prednacrt za eKonsultacije-27 06 2022.docx Uputstvo o unutrašnjoj obradi-Prilog 1-Obrazac priloženog dokumenta-za eKonsultacije-27 06 2022.doc Uputstvo o unutrašnjoj obradi-Prilog 2-Obrazac razdužnog lista-za eKonsultacije-27 06 2022.docx Uputstvo o unutrašnjoj obradi-Prilog 3-Obrazac zahtjeva za povrat dažbina-za eKonsultacije-27 06 2022.doc ...

PROČITAJ VIŠE

09.06.2022

Dana 09.06.2022. godine na web stranici UIO objavljen je nacrt Srednjoročnog plana rada Uprave za indirektno oporezivanje i organizacionih jedinica UO za period 2023-2025. godina i Akcioni plan, radi provođenja procesa javnih konsultacija. Svoje primjedbe i sugestije na nacrt Srednjoročnog plana rada možete dostavite na mail adresu srednjorocno.planiranje@uino.gov.ba najkasnije do 24.06.2022. godine radi pripreme i dostavljanja prijedloga Srednjoročnog plana rada za period 2023-2025. u dalju proceduru donošenja. NACRT SREDNJOROČNI PLAN RADA UIO 2023-2025 GOD 09-06-22.docx AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA UIO 2023-2025 godina 09-06-22.xlsx ...

PROČITAJ VIŠE

31.03.2022

Dana 31.03.2022. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

23.03.2022

Dana 23.03.2022. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR. ...

PROČITAJ VIŠE

25.02.2022

Dana 25.02.2022. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. ...

PROČITAJ VIŠE

01.12.2021

Dana 01.12.2021. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta Izgradnja graničnih prijelaza Klobuk i Zupci ...

PROČITAJ VIŠE

11.11.2021

Dana 11.11.2021. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Odluka o izmjeni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. ...

PROČITAJ VIŠE

13.10.2021

Dana 13.10.2021. godine na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

06.10.2021

Dana 06.10.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Nacrt Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. ...

PROČITAJ VIŠE

28.07.2021

Dana 28.07.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Program rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora UIO za 2022. godonu. ...

PROČITAJ VIŠE

02.06.2021

Dana 02.06.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Srednjoročni plan rada Uprave za indirektno oporezivanje i Upravnog odbora za period 2022 - 2024. godina. ...

PROČITAJ VIŠE

01.06.2021

Dana 01.06.2021. godine na portalu eKonsultacije http://www.ekonsultacije.gov.ba/ objavljene su javne konsultacije na Prednacrt Uputstva o carinskim skladištima i postupku carinskog skladištenja. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.