Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje je organizovala ,,Dan otvorenih vrata” u Carinskoj ispostavi Sarajevo u Halilovićima.

Tom prilikom UINO su posjetili učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo, na čelu sa profesoricom predmeta Biznis ekonomije gđa. Indira Zeković, te je posjeta organizovana u sklopu Programa – Upoznajte privredu Kantona Sarajevo. U Carinskoj ispostavi Sarajevo učenicima je pojašnjen cjelokupan process carinjenja robe, od ulaska kamiona u carinski terminal preko predaje i pregleda dokumentacije do fizičkog pregleda robe na kamionu i konačnog carinjenja iste. Učenicima je takođe predstavljeno skener vozilo, objašnjen rad i pojašnjen značaj istog u borbi protiv krijumčarenja. Učenicima su objašnjene sve nadležnosti UINO, kao i organizaciona struktura Uprave, dok su istovremeno carinski službenici bili zaduženi za davanje odgovora na sva pitanja koja su zanimala učenike prilikom ove posjete.

uploadeduploadeduploadeduploaded

00.00.0000. 00:00