AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

preview

20.09.2021

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 13.10.2021. godine u prostorijama UIO RC Tuzla na adresi Mitra Trifunovića 161, Tuzla sa početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.09.2021

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u četvrtak, 07.10.2021. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

13.09.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, na adresi: ulica Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla, dana 29.09.2021. godine u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.09.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT koja će se održati 28.09.2021.godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, u Sarajevu. Sve detalje o javnoj aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

03.09.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 14.09.2021. godine (utorak) u prostorijama Regionalnog centra Mostar na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

30.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati u srijedu, dana 15.09.2021. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

25.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 01.09.2021. godine (srijeda), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 13,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

20.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Odsjek za poslovne usluge, najavljuje JAVNU AUKCIJU, prvi put, drugi put i DIREKTNA PRODAJU, Javna Aukcija prvi put će se održati 30.08.2021. godine u 12,00 sati, drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, u Sarajevu. Sve detalje aukcije možete pogledati ovdje Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNA PRODAJU Javna Aukcija prvi put će se održati 26.08.2021.godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, u Sarajevu. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

10.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje,Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 24.08.2021.godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, u Sarajevu. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 26.08.2021. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

04.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 31.08.2021. godine u prostorijama UIO RC Tuzla, Mitra Trifunovića 161, Tuzla, sa početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

04.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 25.08.2021. godine (srijeda), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 13,00 časova. Sve detalje o javnoj aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

03.08.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje DIREKTNU AUKCIJI koja će se održati 04.08.2021, godine u 13:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

29.07.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje DIREKTNU AUKCIJI koja će se održati 30.07.2021, godine u 15:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.