AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

28.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 19.07.2018. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

21.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 03.07.2018. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 28.06.2018. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova, drugi put u 12,30 časova i DIREKTNU PORDAJU u 13,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

14.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 11.07.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla, sa početkom u 12:00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 04.09.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa početkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

11.06.2018

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 20.06.2018 godine u prostorijama Regionalnog centra Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 04.09.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete pogledati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

05.06.2018

Poništava se oglas direktne prodaje Grupe za prinudnu naplatu RC Banja Luka broj: 02/6-2/I-16-16-29-18826-8/15 od 21.05.2018. godine. Odluka o poništenju. ...

PROČITAJ VIŠE

05.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održat dana 04.07.2018. godine (srijeda), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

04.06.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 05.06.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

28.05.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 27.06.2018. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

22.05.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 20.06.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Mitra Trifunovića Uče 161 Tuzla, sa početkom u 12:00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

22.05.2018

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 07.06.2018 godine u prostorijama Regionalnog centra Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

21.05.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 05.06.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

18.05.2018

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 12.06.2018 godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.