AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

17.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati u četvrtak, dana 08.11.2018. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o javnoj aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

05.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, ulica Mitra Trifunovića Uče 161 dana 17.10.2018. godine u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

04.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja ce se održati dana 01.11.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br. 93, sa pocetkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

04.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja ce se održati dana 01.11.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br. 93, sa pocetkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

04.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje najavljuje Javna Aukcija prvi put će se održati 15.10.2018.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br.47b u Sarajevu. Sve informacije o aukciji možete saznati ovdje. Lista predmeta na aukciji. ...

PROČITAJ VIŠE

03.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održat dana 11.10.2018. godine (četvrtak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

21.09.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 18.10.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 13:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

21.09.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 18.10.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa početkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

21.09.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 18.10.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.09.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 27.09.2018. godine (četvrtak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.09.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 26.09.2018. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

03.09.2018

OTKAZANA AUKCIJA - Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja ce se održati dana 30.09.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br. 93, sa pocetkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE AUKCIJE. ...

PROČITAJ VIŠE

29.08.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 19.09.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla, sa početkom u 12:00 časova. Sve detalje o aukciji možete pogledati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

29.08.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 01.10.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla, sa početkom u 12:00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

24.08.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 20.09.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.