AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

14.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 26.12.2018. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 21.12.2018.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b u Sarajevu. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 19.12.2018. godine (srijeda), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje aukcije možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

06.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje Regionalni centar Mostar, Povjerenstvo za pregled, procjenu i prodaju carinske robe najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 21.12.2018 (petak) u sjedištu Regionalnog centra Mostar, Rodoč bb, sa početkom u 12,oo sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

06.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u utorak, 18.12.2018. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

27.11.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 04.12.2018. godine (utorak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.11.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 28.11.2018. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.11.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u utorak, 04.12.2018. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

09.11.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u četvrtak, 29.11.2018. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

08.11.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Mostar, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 28.11.2018 (srijeda) u sjedištu Regionalnog centra Mostar, Rodoč bb, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje oaukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

07.11.2018

OTKAZANA AUKCIJA - Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 02.12.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa početkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. Odluka o poništenju. ...

PROČITAJ VIŠE

05.11.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 21.11.2018.godine u prostorijama RC Tuzla, ulica Mitra Trifunovića Uče 161 u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 20.11.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 20.11.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa početkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.10.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 20.11.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 13:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.