AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

30.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Tuzla, objavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 01.07.2022. godine u 14:00 sati, u sjedištu Regionalnog centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o prodaji možete da saznate ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

29.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Tuzla, objavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 30.06.2022. godine u 14:00 sati, u sjedištu Regionalnog centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o prodaji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo najavljuje Direktnu prodaju koja će se održati 13.07.2022.godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra u Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne br.47b u Sarajevu. Sve detalje možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

28.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Tuzla, objavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u sjedištu RC Tuzla, na adresi ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla, dana 29.06.2022. godine sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o prodaji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

17.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Tuzla, najavljuje PRVU JAVNU AUKCIJU koja će se održati u sjedištu RC Tuzla, na adresi ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla, dana 28.06.2022. godine sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.06.2022

Uprava za indirektno najavljuje javnu licitaciju. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo najavljuje Direktnu prodaju koja će se održati 23.06.2022.godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra u Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne br.47b u Sarajevu. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Banja Luka, najavljuje Javna Aukcija prvi put će se održati 13.07.2022. godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Banja Luka, Grupa za prinudnu naplatu, ul. Skendera Kulenovića 93, Banja Luka. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT koja će se održati 30.06.2022.godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne, broj 47b, u Sarajevu. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

09.06.2022

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Komisija za pregled, procjenu i prodaju carinske robe najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 28.06.2022. godine (utorak) u sjedištu Regionalnog centra Mostar, Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

09.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, najavljuje Direktna prodaja će se održati u prostorijama sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, u ulici Mladena Stojanovića broj 7, Banja Luka, dana 15.06.2022. godine (srijeda), sa početkom u 11,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

06.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja luka, najavljuje javnu aukciju prvi put će se održati 06.07.2022. godine u 12,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Banja Luka, Grupa za prinudnu naplatu, ul. Skendera Kulenovića 93, Banja Luka. Sve detalje o aukciji možete da saznate ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

03.06.2022

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 13.06.2022. godine u prostorijama UIO RC Banja Luka, Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, sa početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

02.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 03.06.2022. godine u 14:00 sati, u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalnog centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

01.06.2022

Uprava za indirektno oporezivanje, RC Banja Luka najavljuje Direktnu prodaju koja će se održati u prostorijama sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, u ulici Mladena Stojanovića broj 7, Banja Luka, dana 02.06.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.