AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

16.10.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo objavljuju JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 29.10.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

11.10.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 23.10.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

04.10.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 16.10.2019. godine (srijeda), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

01.10.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 16.10.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 13⁰⁰ sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

30.09.2019

OTKAZANA AUKCIJA - Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 14.10.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o auckiji možete saznati ovdje. ZK izvadak. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

30.09.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 16.10.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

10.09.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo objavljuju JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 23.09.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.09.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 09.10.2019. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

05.09.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 06.09.2019. godine (petak) u službenim prostorijama RC Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 14:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

04.09.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu, Regionalnog centra Mostar, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 18.09.2019. godine u prostorijama RC Mostar, Ul. Rodoč bb, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

28.08.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 06.11.2019. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, Sarajevo sa početkom u 13,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

22.08.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu, Regionalnog centra Mostar, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 05.09.2019. godine u prostorijama RC Mostar, Ul. Rodoč bb, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje aukcije možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.08.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 05.09.2019. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

31.07.2019

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Regionalni centar Mostar, Povjerenstvo za pregled , procjenu i prodaju carinske robe najavljuje IZRAVNU PRODAJU koja će se održati putem prikupljanja pismenih ponuda dana 20.08.2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Mostar, na adresi Rodoč bb Mostar, s početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.07.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 30.07.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.