AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

07.08.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 18.08.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

16.07.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati 17.07.2020. godine u 14:00 sati u prostorijama RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.07.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 16.07.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.07.2020

Uprava za indirеktno neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 22.07.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni ccntar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.07.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 15.07.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

02.07.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo najavljuje JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 17.07.2019. godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

24.06.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje DIREKTNU AUKCIJU koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, na adresi ulica Miltra Trifunovića Uče 161 dana 08.07.2020. godine u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.06.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje DRUGU JAVNU AUKCIJU koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, na adresi ulica Miltra Trifunovića Uče 161 dana 23.06.2020. godine u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

11.06.2020

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, najavljuje JAVNU LICITACIJU putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

10.06.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 01.07.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.06.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 02.07.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

09.06.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 02.07.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

29.05.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU LICITACIJU koja će se održati dana 10.06.2020. godine u prostorijama Regionalni centar Tuzla, adresa: Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o licitaciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

29.05.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje PRVU JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.06.2020. godine u prostorijama Regionalni centar Tuzla, adresa: Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

27.02.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 11.03.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.