AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

13.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u utorak, 09.01.2018. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja ce se održati dana 28.12.2017. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br. 93, sa pocetkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 27.12.2017. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

07.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje Regionalni centar Mostar, Povjerenstvo za pregled , procjenu i prodaju carinske robe najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 20.12.2017 (srijeda) u sjedištu Regionalnog centra Mostar, Rodoč bb, sa početkom u 12,oo sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

07.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje Regionalni centar, Komisija za prodaju carinske robe najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati putem prikupljanja pismenih ponuda dana 20.12.2017. godine u prostorijama Regionalnog centra Mostar na adresi Rodoč bb Mostar s početkom u 13,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

01.12.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 28.12.2017.godine u prostorijama Regionalnog centra Mostar, sa početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 28.12.2017. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br.93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

27.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u srijedu, 13.12.2017. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

27.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.12.2017. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

24.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati u srijedu, 20.12.2017. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

23.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.12.2017. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

23.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.12.2017. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

16.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Povjerenstvo za pregled, procjenu i prodaju carinske robe najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 29.11.2017 (srijeda) u sjedištu Regionalnog centra Mostar, Rodoč bb, sa početkom u 11,oo sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

13.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 23.11.2017. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

07.11.2017

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja ce se održati dana 28.11.2017. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br.93 Banja Luka, sa pocetkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.