AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

18.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 22.05.2018. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održat i dana 15.05.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi: ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa pocetkom u 14:00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 15.05.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka, sa početkom u 12:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja ce se održati dana 15.05.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 24.04.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi ul. Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 11:30 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

13.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 15.05.2018. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

10.04.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 24.04.2018. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

27.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU Koja će se održati dana 13.04.2018. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

26.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Mostar, objavljuje JAVNU LICITACIJU koja će se održati putem zatvorenih pismenih ponuda. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 11.04.2018. godine (srijeda) u 12⁰⁰ sati u prostoriji Regionalnog centra Mostar u ulici Rodoč bb, Mostar. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 12.04.2018. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

16.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 19.04.2018. godine u prostorijama UIO BiH, RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 11 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

16.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 27.03.2018. godine u prostorijama UIO RC Tuzla, Mitra Trifunovića 161, Tuzla, sa početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

16.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 11.04.2018. godine u prostorijama RC Sarajevo,Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, sa početkom u 12,00 časova. Sve detaljeo aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

15.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.04.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 14:00 časova. Sve detalje аukcijе možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

14.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.04.2018. godine u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Skendera Kulenovića br. 93, sa početkom u 13:00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.