AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

20.05.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, objavljuje DIREKTNU PRODAJU će se održati dana 21.05.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

13.05.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 31.05.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

29.04.2019

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, objavljuje JAVNU LICITACIJU za prodaju stalnih sredstava, putem javne licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

23.04.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 08.05.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

02.04.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana, 08.05.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

02.04.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, ulica Mitra Trifunovića Uče 161, dana 16.04.2019. godine u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

01.04.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održat dana 11.04.2019. godine (četvrtak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 10,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

28.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo objavljuju JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 01.04.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

22.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo JAVNU AUKCIJU PRVI PUT će se održati dana 01.04.2019. godine u 12,00 časova, DRUGI PUT u 12,30 časova i DIREKTNA PRODAJA u 13,00 časova u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 47b u Sarajevu Sve detalje aukcije možete saznati ovdje Sve detalje aukcije možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

18.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 27.03.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

13.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana, 16.04.2019. godine u prostorijama UIO BiH, RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 11 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 26.03.2019. godine (utorak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 11,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

08.03.2019

OTKAZANA AUKCIJA - Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 26.03.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

05.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU Koja će se održati dana 20.03.2019. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

04.03.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 19.03.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.