AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

preview

22.08.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu, Regionalnog centra Mostar, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 05.09.2019. godine u prostorijama RC Mostar, Ul. Rodoč bb, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje aukcije možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.08.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 05.09.2019. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

31.07.2019

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Regionalni centar Mostar, Povjerenstvo za pregled , procjenu i prodaju carinske robe najavljuje IZRAVNU PRODAJU koja će se održati putem prikupljanja pismenih ponuda dana 20.08.2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Mostar, na adresi Rodoč bb Mostar, s početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.07.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 30.07.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

15.07.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo objavljuju JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 23.07.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

10.07.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Mostar, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 25.07.2019 (četvrtak) u sjedištu Regionalnog centra Mostar, Rodoč bb, sa početkom u 12,oo sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

05.07.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održat dana 17.07.2019. godine (srijeda), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 11,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

26.06.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 23.07.2019. godine (utorak) u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

13.06.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Banja Luka, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održat dana 01.07.2019. godine, u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje aukcije možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

06.06.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 19.06.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

06.06.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU prodaju koja će se održati dana 10.06.2019. godine u 10:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

28.05.2019

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati u utorak, 25.06.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

27.05.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo objavljuju JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 06.06.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

23.05.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 05.06.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

20.05.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, objavljuje DIREKTNU PRODAJU će se održati dana 21.05.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.