AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

15.02.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo objavljuju JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA. Javna Aukcija prvi put će se održati 28.02.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

14.02.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 27.02.2019. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne 47 b, III sprat, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.02.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u ponedjeljak, 04.03.2019. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.02.2019

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 21.02.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

06.02.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u srijedu, 06.03.2019. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

06.02.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u utorak, 05.03.2019. godine, Mitra Trifunoviia Uče 16 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

06.02.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana, 13.03.2019. godine u prostorijama UIO BiH, RC Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 11 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

23.01.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU AUKCIJU koja će se održati dana 13.02.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

17.01.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 30.01.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

10.01.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.02.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

10.01.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 22.01.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 13,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

09.01.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo najavljuje JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT i DIREKTNA PRODAJA, Javna Aukcija prvi put će se održati 21.01.2019.godine u 12,00 sati, Drugi put u 12,30 sati i Direktna prodaja u 13,00 sati u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br.47b u Sarajevu. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

08.01.2019

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU Koja će se održati dana 23.01.2019.godine u prostorijama Regionalnog centra Mostar, sa početkom u 12 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

31.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u srijedu, 16.01.2019. godine, u službenim prostorijama Grupe za prinudnu naplatu, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

26.12.2018

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana, 31.01.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.