AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

06.12.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje PRVU JAVNU AUKCIJU i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 19.12.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom PRVE JAVNE AUKCIJE u 12,00 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

05.12.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.12.2019. godine (četvrtak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o javnoj aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 12.12.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 13,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

29.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 12.12.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

18.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 29.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

12.11.2019

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 11.12.2019. godine u 13 časova, u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u RC Sarajevo, na adresi Zmaja od Bosne 47 b, 71000 Sarajevo. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 21.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 13,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 19.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

11.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU AUKCIJU koja će se održati dana 21.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ZK izvadak. ...

PROČITAJ VIŠE

08.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati u utorak, dana 10.12.2019. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

06.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 10.12.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ZK izvadak. ...

PROČITAJ VIŠE

05.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalnom centru Banja Luka, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održat dana 14.11.2019. godine (četvrtak), u sjedištu Regionalnog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 7, sa početkom u 12,00 časova. Sve detalje o aukciji možete da saznate ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

04.11.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 15.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

25.10.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 08.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 13:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

23.10.2019

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 08.11.2019. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ZK izvadak. 1 ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.