AUKCIJA, LICITACIJA I DIREKTNA PRODAJA

19.01.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 28.01.2021. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12:00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

19.01.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 27.01.2021. godine u prostorijama Regionalnog centra Mostar na adresi Rodoč bb Mostar, s početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

15.01.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 26.01.2021. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovjde ...

PROČITAJ VIŠE

11.01.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, najavljuje DIREKTNU PRODAJU lakokvarljive robe održat će se dana 14.1.2021.godine sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

07.01.2021

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 21.01.2021. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovjde ...

PROČITAJ VIŠE

23.12.2020

Uprava za indirektno oporezivanje najavljuje DIREKTNU PRODAJU lakokvarljive robe održat će se dana 25.12.2020.godine sa početkom u 14,00 časova,u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.12.2020

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 22.12.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

11.12.2020

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Sarajevo, najavljuje JAVNO NADMETANJE LICITACIJA za prodaju službenih motornih vozila. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

08.12.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 09.12.2020. godine u prostorijama UIO RC Tuzla, Mitra Trifunovića 161, Tuzla, sa početkom u 12 sati. Sve detelje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

03.12.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i DIREKTNU PRODAJU koje će se održati dana 15.12.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom JAVNE AUKCIJE - PRVI PUT u 12,00 sati, JAVNE AUKCIJE - DRUGI PUT u 12,30 sati i DIREKTNE PRODAJE u 13,00 sat. Sve detalje o aukciji možete saznati ovjde ...

PROČITAJ VIŠE

01.12.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 10.12.2020. godine u prostorijama Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

01.12.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 17.12.2020. godine u prostorijama regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

30.11.2020

Uprava za indirektno oporezivanje Regionalni centar Sarajevo najavljuje Direktna prodaja lakokvarljive robe održat će se dana 01.12.2020. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

19.11.2020

Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 08.12.2020. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, na adresi Rodoč bb, Mostar, sa početkom u 12,00 sati. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje ...

PROČITAJ VIŠE

18.11.2020

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Mostar, najavljuje JAVNO NADMETANJE - LICITACIJA, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda. Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.