ZAHTJEV ZA OIT

Zahtjev za izdavanje obavezujuće informacije o tarifnom razvrstavanju (OIT) odnosi se samo na jednu vrstu robe.

Zahtjev se podnosi Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje, na pisanom obliku obrasca iz Priloga 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08).

Uz zahtjev se prilažu svi uzorci, fotografije, planovi, katalozi ili drugi raspoloživi dokumenti koji mogu pomoći carinskim organima prilikom utvrđivanja njene potpune identifikacije i određivanja njenog tačnog razvrstavanja u carinskoj nomenklaturi.

Kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, uz zahtjev se obavezno prilaže originalna uplatnica, popunjena kako slijedi:

 • 1. Svrha doznake: pristojba za zahtjev za izdavanje OIT-a (tarifni broj 83)
 •  Primalac: JRT Trezor BiH

 •  Račun primaoca:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
  • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
 •  Iznos: 10,00 KM

 •  Vrsta uplate: 0

 •  Vrsta prihoda: 722801

 •  Budžetska organizacija: 1601001

 •  Poziv na broj: 0000000000

 

 • 2. Svrha doznake: taksa za zahtjev za izdavanje OIT-a (tarifni broj 91)

 • Primalac: JRT Trezor BiH

 • Račun primaoca:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
  • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
 • Iznos: 70,00 KM

 • Vrsta uplate: 0

 • Vrsta prihoda: 722809

 • Budžetska organizacija: 1601001

 • Poziv na broj: 0000000000

Zahtjev i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje

Sektor za carine

Bana Lazarevića bb

Banja Luka

Rok za izdavanje OIT-a je tri mjeseca.

OIT se izdaje na obrascu Priloga 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08) i odnosi se samo na jednu vrstu robe koja u svakom pogledu odgovara onoj koja je opisana u njemu.

Rok važenja OIT-a je šest godina.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.