VELIKI POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava na III Grupu uplatnih računa podnosi se Odsjeku za poreze, propisano Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", 99/07, 31/08 i 51/09).

Zahtjev može podnijeti:

 • porezni obveznik koji je greškom uplatio sredstva; ili
 • banka (u slučajevima gdje je banka pogrešno obradila nalog s pogrešnim PDV brojem), uz dostavljenu pismenu suglasnost poreznog obveznika.

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon
 • Kratko obrazloženje

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

  • Kopiju naloga pogrešne uplate – izvod banke,
  • Kopiju naloga ispravne uplate – izvod banke,
  • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
   • Iznosu od: 10,00 KM
   • Svrha doznake: taksa na zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava
   • Primalac: JRT TREZOR BiH
   • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

    • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

    • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

   • Vrsta uplate: 0
   • Vrsta prihoda: 722801
   • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
   • Budžetska organizacija:
    • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
    • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
    • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
    • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
   • Poziv na broj: 0
  • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
   • Iznosu od: 20,00 KM
   • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava
   • Primalac: JRT TREZOR BiH
   • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
    • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

    • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

    • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

    • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

   • Vrsta uplate: 0
   • Vrsta prihoda: 722802
   • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
   • Budžetska organizacija:
    • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
    • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
    • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
    • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
   • Poziv na broj: 0

Zahtjev za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/301-146; 051/312-009 lokal 109, 124, 146, 152 ili 155;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-803;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-146;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-054.

*** NAPOMENA:  Zahtjevi za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava na I i II Grupu uplatnih računa podnose se Odsjeku za carine nadležnog regionalnog centra, propisano Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", 99/07, 31/08 i 51/09).

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.