Ovdje možete naći sve propise o indirektnom oporezivanju na jednome mjestu. Radi lakšeg pretraživanja podijeljeni su na deset grupa koje čine deset ključnih zakona koji reguliraju rad Uprave za indirektno oporezivanje. Odabirom određenog zakona otvara se popis linkova s tim zakonom i svim podzakonskim aktima i provedbenim propisima koji proizlaze iz toga zakona. Posebnu grupu propisa čine propisi drugih institucija a koji se odnose na rad UIO.

 

► Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

ZAKON:

► Zakon o uplatama na jedinstven račun i raspodjela prihoda

ZAKON O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA

► Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje

ZAKON:

PRAVILNICI:

ODLUKE:

► Zakon o postupku indirektnog oporeivanja

ZAKON:

PRAVILNIK:

► Zakon o prinudnoj naplati

ZAKON O PRINUDNOJ NAPLATI

► Zakon o carinskoj politici

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI

► Zakon o carinskim prekršajima

ZAKON:

► Zakon o carinskoj tarifi

ODLUKE:

► Zakon o porezu na dodanu vrijednost

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

► Zakon o akcizama

ZAKON O AKCIZAMA

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.