STOP ŠVERCU

Uprava za indirektno oporezivanje sve građane poziva na saradnju putem otvorene linije

080 02 06 07

ili putem web-a popunjavanjem sljedećeg obrasca
(kliknite mišem na sliku ili tekst iznad da dobijete obrazac)

Prijavite potpuno anonimno bilo koji oblik utaje carine ili poreza

Stop švercu

Otvorena linija podešena je tako da se ne može vidjeti sa kojeg broja zovete i niste dužni ostavljati lične podatke, te se ni na koji način ne može utvrditi Vaš identitet.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na raspolaganju su Vam 24 sata za Vaše pozive na broj

080 02 06 07

Troškove Vaših poziva snosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH i oni su za Vas u potpunosti besplatni.

SPRIJEČIMO KRIMINAL ZAJEDNO!

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.