Središnji ured

uploaded

Središnji ured Uprave za indirektno oporezivanje BiH smješten je u Banjoj Luci, adresa na koju nam možete pisati je:

Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Središnji ured UIO

Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka

Centrala: +387 51 335 100
Fax: +387 51 335 101

 

TELEFINSKI IMENIK SREDIŠNJEG UREDA

K A B I N E T  D I R E K T O R A

01

Kabinet direktora

051/335-494

 

01/1-2

Odsjek za profesionalne standarde

051/335-307

 

01/1-3

Odsjek za upravljanje objektima uprave i gp

051/335-304

 

01/3

Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju

051/335-363

 

01/3-1

Grupa za evropske integracije

051/335-189

 

01/3-2

Grupa za informisanje obveznika

051/335-256

051/335-257

051/335-197

 

01/4

Odjeljenje za pravne poslove

051/335-315

 

01/4-1

Odsjek za carinsko upravni postupak

051/335-142

 

01/4-2

Odsjek za poresko upravni postupak

051/335-315

 

01/4-3

Odsjek za normativno pravne poslov

051/335-173

 

01/4-4

Grupa za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza

051/335-109

 

01/5

Odjeljenje za analizu i upravljanje rizicima

051/335-120

 

SEKTOR ZA POSLOVNE USLUGE

02

Sektor za poslovne usluge-pomoćnik direktora

051/335-492

 

02/1

Odsjek za administrativne poslove

051/335-325

 

02/1-2

Pisarnica i centralni arhiv

051/335-260

051/335-102

 

02/2

Odsjek za upravlj.  Ljudskim potencijalima

051/335-320

 

02/3

Odsjek za obuku-nastavni školski centar

051/335-217

 

02/4

Odsjek za finansijsko upravljanje

051/335-186

 

02/4-2

Grupa za jedinstveni račun

051/335-132

 

02/5

Odsjek za prinudnu naplatu

051/335-174

 

SEKTOR ZA CARINE

03

Sektor za carine- pomoćnik direktora

051/335-486

 

03/1

Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo

051/335-341

 

03/2

Odsjek za carinske postupke

051/335-384

 

03/3

Odsjek za kontrolu

051/335-232

 

03/4

Odsjek za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja

051/335-246

 

03/5

Odsjek za carinsku laboratoriju

051/489-707

 

SEKTOR ZA POREZE

04

Sektor za poreze-pomoćnik direktora

051/335-498

 

04/1

Odsjek za podršku

051/335-196

 

04/2

Odsjek za reviziju i kontrolu

051/335-359

 

04/3

Odsjek za obradu poreskih prijava

051/335-402

 

04/4

Odsjek za kontrolu velikih por. Obveznika

051/335-318

 

SEKTOR ZA PROVOĐENJE PROPISA

05

Sektor za provođenje propisa-pomoćnik direktora

051/335-490

 

05/1

Odsjek za obavještavanje

051/335-292

 

05/1-1

Grupa za operativne poslove

051/335-126

051/335-127

 

05/2

Odsjek za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja

051/335-284

 

05/3

Odsjek za istrage

051/335-274

 

SEKTOR ZA INFORMACINE TEHNOLOGIJE

06

Sektor za informacione tehnologije-pomoćnik direktora

051/335-488

 

06/3-1

Grupa za help desk

 

051/335-264

051/335-145

051/335-223

 

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.