uploaded

Slavica Krešić, mag. oec
pomoćnik direktora
Sektor za provođenje propisa

OSOBNI PODACI

  • Slavica Krešić
  • Rođena: 1969. , Tuzla, BIH.
  • Zvanje: Diplomirani ekonomist (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)

 RADNO ISKUSTVO

  • UINO – pomoćnik direktora (09.04.2018.)
  • UINO – Šef odsjeka za kontrolu velikih poreskih obveznika (2014 – 2018)
  • UINO – Stručni savjetnik u Grupi za KVO Tuzla (2005-2014)
  • Porezna Uprava FBiH – inspektor u jedinici za KVO Tuzla (2002-2005)
  • Tivas doo Živinice – direktor (1998-2002)

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.