uploaded

dr sc. Elvir Muminović
pomoćnik direktora
Sektor za poslovne usluge

OSOBNI PODACI

  • Elvir Muminović
  • Rođen 1972. , Lopare, BIH.
  • Zvanje: Doktor ekonomskih nauka                                                               

RADNO ISKUSTVO

  • UINO – pomoćnik direktora (01.08.2018.)
  • UINO – šef Odsjeka za poslovne usluge RC Tuzla (2004-2018)
  • Carinska služba Brčko distrikta – šef Odsjeka za finansijsko-materijalne i opšte poslove (2002-2004)

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.