uploaded

Muharem Mašinović, diplomirani ekonomista
pomoćnik direktora
Sektor za poreze

OSOBNI PODACI

 • Muharem Mašinović
 • Rođen: 1964. , Babunovići, opština Srebrenik, BIH.
 • Zvanje: Diplomirani ekonomist (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu).

RADNO ISKUSTVO

 • UINO – pomoćnik direktora (18.04.2018.)
 • UINO – šef Odsjeka za reviziju i kontrolu (2014-2018)
 • UINO – šef Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika RC Tuzla (2005 – 2014)
 • UINO – inspektor (2005)
 • Porezna uprava FBiH – šef Jedinice za kontrolu velikih poreskih obveznika Tuzla (2005)
 • Porezna uprava FBiH – poreski inspektor Jedinica za KVO Tuzla (2001-2005)
 • Porezna uprava FBiH – poreski inspektor (1996-2001)
 • Poreska uprava FBiH – inspektor (1995-1996)
 • Uprava prihoda Srebrenik – inspektor (1993-1995)
 • Općina Srebrenik – tržišni inspektor (1992)

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.