uploaded

mr Svjetlana Perković
pomoćnica direktora
Sektor za informacione tehnologije

OSOBNI PODACI

  • Svjetlana Perković
  • Rođena: 1964. , Banja Luka, BIH.
  • Zvanje: Diplomirani inženjer elektrotehnike i master ekonomije (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci).

RADNO ISKUSTVO

  • UINO – pomoćnik direktora – operativni rukovodilac (04.10.2004.)
  • Republička uprava carina RS – načelnik Odjeljenja za razvoj informacionih sistema (1999-2004)
  • Elektroprenos RS – inženjer za softversku podršku u službi za energetiku (1996-1999)
  • Medicinska elektrotehnika Banja Luka – Rukovodilac službe za kontrolu kvaliteta (1989-1995)

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.