uploaded

Vladimir Dragičević, diplomirani pravnik
pomoćnik direktora
Sektor za carine

OSOBNI PODACI

  • Vladimir Dragičević
  • Rođen: 1973. , Bihać, BIH.
  • Zvanje: Diplomirani pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci).

RADNO ISKUSTVO

  • UINO – pomoćnik direktora (17.05.2018.)
  • UINO – Stručni saradnik - vođa carinskog referata (2014-2018)
  • UINO –  Viši stručni saradnik - vođa smjene (2014)
  • UINO – Stručni saradnik Grupa za obradu poreskih prijava (2008-2014)
  • UINO – Stručni saradnik u Grupi za suzbijanje krijumčarenja (2005-2008)

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.