RC Tuzla

uploaded

Regionalni centar Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje BiH smješten je u Tuzli, adresa na koju nam možete pisati je:

Regionalni centar Tuzla
Ulica Mitra Trifunovića Uče 161
75 000 Tuzla

Centrala: +387 35 368 046
Fax: +387 35 368 007
Radno vrijeme: 08 - 16 sati
► RC Tuzla

uploaded

► Carinske ispostave RC Tuzla

uploaded

► Granični prijelazi i carinski referati RC Tuzla

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.