RC Sarajevo

Regionalni centar Sarajevo Uprave za indirektno oporezivanje BiH smješten je u Sarajevu, adresa na koju nam možete pisati je:

Regionalni centar Sarajevo
Zmaja od Bosne 47b
71 000 Sarajevo

Telefoni: +387 33 246 001
+387 33 246 002
Fax: +387 33 246 017
Radno vrijeme: 08 - 16 sati
► RC Sarajevo

uploaded

► Carinske ispostave RC Sarajevo

► Granični prijelazi i carinski referati RC Sarajevo

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.