RC Mostar

uploaded

Regionalni centar Mostar Uprave za indirektno oporezivanje BiH smješten je u Mostaru, adresa na koju nam možete pisati je:

Regionalni centar Mostar
Rodoč bb
88 000 Mostar

Telefoni:

+387 36 350 177
+387 36 350 179

Fax: +387 36 350 171
Radno vrijeme: 08 - 16 sati
► RC Mostar

► Carinske ispostave RC Mostar

uploaded

► Granični prijelazi i carinski referati RC Mostar

uploaded

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.