RC Banja Luka

Regionalni centar Banja Luka Uprave za indirektno oporezivanje BiH smješten je u Banjoj Luci, adresa na koju nam možete pisati je:

Regionalni centar Banja Luka
Ulica Mladena Stojanovića 7
78 000 Banja Luka

Centrala: +387 51 312 009
Fax: +387 51 301 130
Radno vrijeme: 08 - 16 sati
► RC Banja Luka

uploaded

► Carinske ispostave RC Banja Luka

 uploaded

► Granični prijelazi i carinski referati RC Banja Luka

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.