PROPORCIONALNI ODBITAK ULAZNOG POREZA PRILIKOM POČETKA OBAVLJANJA OPOREZIVIH DJELATNOSTI

Svako lice koje se registruje kao PDV obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza na dobra na zalihama koja su stečena ili uvezena prije registracije za PDV srazmjerno prometu istih nakon što je lice postalo registrirani PDV obveznik.

Zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza prilikom početka obavljanja oporezivih djelatnosti treba da sadrži sljedeće podatke:

 • 1. Osnovni podaci o poreznom obvezniku:

  • tačan naziv

  • adresa

  • identifikacijski broj

  • kontakt telefon

 • 2. Kratko obrazloženje

  • U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

1. Popis dobara na zalihi, na dan prije nego što se prvi put registruje kao PDV obveznik, s tim da popis mora sadržavati najmanje podatke o:

  • vrsti
  • količinama
  • nabavnim cijenama
  • obračunatom PDV-u od strane dobavljača
  • dobavljačima, uključujući broj i datum faktura po kojima su dobra nabavljena

*** NAPOMENA: Ukoliko se radi o dobrima na zalihi koja su uvezena od strane lica koje postaje registrirani PDV obveznik u popisu je potrebno obezbijediti podatke o obračunatom PDV-u pri uvozu te broju i datumu jedinstvenih carinskih isprava.


2. a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u 

  • Iznosu od: 10,00 КМ
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

2.b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u

  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o proporcionalnom odbitku
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za reviziju i kontrolu. Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje :

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-628;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-783;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-157;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-094.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.