PRIHODI UIO

Od 01. 01. 2005. godine svi prihodi koje ubire Uprava za indirektno oporezivanje prikupljaju se na jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH. Prihode prikuplja 13 za to ovlaštenih komercijalnih banaka koje prikupljeni novac prosljeđuju na račun u Centralnoj banci. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  i  koeficijentima koje utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom UO Uprave za indirektno oprezivanje BiH, broj 02-17-03-4-1/2020 od 29.11.2020. godine utvrđeni su privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa za period oktobar - decembar 2020. godine, i isti iznose:

  • FBiH 62,83%,

  • RS 33,62 % i

  • Brčko Distrikt BiH 3,55%.

Sve  propise koji se odnose na prikupljanje i raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa možete pronaći ovdje, dok odluke Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu potražite ovdje.

► Prihodi januar 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Januar  2019. Januar 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     409,185,556.15 KM      420,149,323.60 KM 102.68 68.92
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      18,589,953.65 KM        19,005,595.25 KM 102.24 3.12
3 Akciza na uvozne proizvode     111,335,845.71 KM      107,285,795.51 KM 96.36 17.60
4 Akciza na domaće proizvode      25,756,090.23 KM        10,065,311.08 KM 39.08 1.65
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      45,673,147.79 KM        44,840,944.50 KM 98.18 7.36
6 Ostali prihodi i naknade        1,257,676.51 KM         1,303,385.79 KM 103.63 0.21
I          (1-6) UKUPNO     611,798,270.04 KM      602,650,355.73 KM 98.50  
II Neusklađeni prihodi        9,151,449.18 KM         6,956,029.31 KM - 1.14
III (I+II) UKUPNO     620,949,719.22 KM      609,606,385.04 KM 98.17 100
IV Povrat sa JR UIO     121,373,414.32 KM      112,354,816.86 KM 92.57  
V Neto prihodi     499,576,304.90 KM      497,251,568.18 KM 99.53  
► Prihodi februar 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Februar  2019. Februar 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     401,419,677.74 KM      433,713,501.17 KM 108.04 69.39
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      25,070,600.32 KM        27,327,802.09 KM 109.00 3.77
3 Akciza na uvozne proizvode      83,799,237.09 KM      104,164,727.88 KM 124.30 17.18
4 Akciza na domaće proizvode      11,630,407.99 KM         4,330,550.62 KM 37.23 1.17
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      43,019,402.92 KM        45,654,509.12 KM 106.13 7.35
6 Ostali prihodi i naknade        1,355,885.78 KM         1,370,846.94 KM 101.10 0.22
I          (1-6) UKUPNO     566,295,211.83 KM      616,561,937.82 KM 108.88  
II Neusklađeni prihodi        7,438,978.82 KM         4,271,192.30 KM - 0.91
III (I+II) UKUPNO     573,734,190.65 KM      620,833,130.12 KM 108.21 100
IV Povrat sa JR UIO     102,164,045.24 KM      101,681,656.65 KM 99.53  
V Neto prihodi     471,570,145.41 KM      519,151,473.47 KM 110.09  
► Prihodi mart 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Mart  2019. Mart 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     434,292,441.25 KM      430,950,564.36 KM 99.23 68.27
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      28,399,654.51 KM        25,581,512.53 KM 90.08 3.82
3 Akciza na uvozne proizvode     104,451,054.06 KM      136,780,366.46 KM 130.95 18.50
4 Akciza na domaće proizvode      12,836,754.34 KM        10,158,859.22 KM 79.14 1.30
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      48,554,168.87 KM        51,507,418.32 KM 106.08 7.55
6 Ostali prihodi i naknade        1,812,758.40 KM         1,474,418.79 KM 81.34 0.22
I          (1-6) UKUPNO     630,346,831.43 KM      656,453,139.68 KM 104.14  
II Neusklađeni prihodi                       -   KM                        -   KM - 0.34
III (I+II) UKUPNO     630,346,831.43 KM      656,453,139.68 KM 104.14 100
IV Povrat sa JR UIO     119,172,510.36 KM      123,256,351.79 KM 103.43  
V Neto prihodi     534,543,799.74 KM      533,196,787.89 KM 99.75  
► Prihodi april 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda April  2019. April 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     455,579,039.93 KM      349,577,119.34 KM 76.73 68.30
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      28,064,350.69 KM        15,913,119.47 KM 56.70 3.67
3 Akciza na uvozne proizvode      99,160,039.11 KM      100,724,231.76 KM 101.58 18.76
4 Akciza na domaće proizvode      15,311,427.98 KM         2,035,111.89 KM 13.29 1.11
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      53,791,709.87 KM        35,802,927.55 KM 66.56 7.43
6 Ostali prihodi i naknade        1,753,322.56 KM         1,447,728.31 KM 82.57 0.23
I          (1-6) UKUPNO     653,659,890.13 KM      505,500,238.32 KM 77.33  
II Neusklađeni prihodi      13,231,183.41 KM         5,592,892.11 KM - 0.50
III (I+II) UKUPNO     666,891,073.54 KM      511,093,130.43 KM 76.64 100
IV Povrat sa JR UIO     128,256,652.92 KM        91,921,680.13 KM 71.67  
V Neto prihodi     538,634,420.62 KM      419,171,450.30 KM 77.82  
► Prihodi maj 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Maj  2019. Maj 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     475,578,476.54 KM      330,934,180.24 KM 69.59 68.24
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      27,597,463.56 KM        17,590,824.11 KM 63.74 3.66
3 Akciza na uvozne proizvode     157,444,280.88 KM        81,959,354.67 KM 52.06 18.44
4 Akciza na domaće proizvode      11,980,130.06 KM         3,679,680.90 KM 30.71 1.05
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      56,317,748.31 KM        50,611,987.87 KM 89.87 7.93
6 Ostali prihodi i naknade        1,710,999.84 KM         1,328,917.80 KM 77.67 0.24
I          (1-6) UKUPNO     730,629,099.19 KM      486,104,945.59 KM 66.53  
II Neusklađeni prihodi                       -   KM            712,526.34 KM - 0.44
III (I+II) UKUPNO     730,629,099.19 KM      486,817,471.93 KM 66.63 100
IV Povrat sa JR UIO     150,346,757.89 KM        98,579,888.62 KM 65.57  
V Neto prihodi     580,282,341.30 KM      388,237,583.31 KM 66.90  
► Prihodi jun 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Jun  2019. Jun 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     416,100,399.59 KM      386,965,497.20 KM 93.00 68.34
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      24,617,509.59 KM        22,092,708.97 KM 89.74 3.70
3 Akciza na uvozne proizvode      95,952,172.74 KM        93,022,772.41 KM 96.95 18.13
4 Akciza na domaće proizvode      14,097,984.10 KM         9,371,093.68 KM 66.47 1.15
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      51,620,630.99 KM        49,261,085.03 KM 95.43 8.07
6 Ostali prihodi i naknade        1,575,711.86 KM         1,355,596.37 KM 86.03 0.24
I          (1-6) UKUPNO     603,964,408.87 KM      562,068,753.66 KM 93.06  
II Neusklađeni prihodi        1,680,020.58 KM                        -   KM - 0.37
III (I+II) UKUPNO     605,644,429.45 KM      562,068,753.66 KM 92.81 100
IV Povrat sa JR UIO     125,965,250.44 KM      104,356,114.62 KM 82.85  
V Neto prihodi     479,679,179.01 KM      457,712,639.04 KM 95.42  
► Prihodi jul 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Jul  2019. Jul 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     485,894,866.66 KM      478,912,240.96 KM 98.56 68.70
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      27,840,911.88 KM        25,797,571.32 KM 92.66 3.71
3 Akciza na uvozne proizvode     153,137,745.92 KM      117,098,138.51 KM 76.47 17.98
4 Akciza na domaće proizvode      13,654,418.74 KM         9,997,894.24 KM 73.22 1.20
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      64,051,211.75 KM        51,479,920.18 KM 80.37 7.99
6 Ostali prihodi i naknade        1,821,994.78 KM         1,584,397.67 KM 86.96 0.24
I          (1-6) UKUPNO     746,401,149.74 KM      684,870,162.88 KM 91.76  
II Neusklađeni prihodi        1,038,131.84 KM                        -   KM - 0.17
III (I+II) UKUPNO     747,439,281.58 KM      684,870,162.88 KM 91.63 100
IV Povrat sa JR UIO     134,729,115.73 KM        93,590,309.43 KM 69.47  
V Neto prihodi     612,710,165.85 KM      591,279,853.45 KM 96.50  
► Prihodi avgust 2020
PREGLED NAPLAĆENIH PRIHODA PO VRSTAMA
Vrsta prihoda Naziv prihoda Avgust  2019. Avgust 2020. Index                % učešće u ukupnim naplatnim prihodima 
1 Porez na dodatnu vrijednost     469,118,205.54 KM      398,269,146.76 KM 84.90 68.66
2 Carinske dažbine, naknade za carinsko evidentiranje i posebne dažbine      24,896,222.26 KM        20,602,075.67 KM 82.75 3.69
3 Akciza na uvozne proizvode     128,003,720.07 KM        96,020,567.64 KM 75.01 17.80
4 Akciza na domaće proizvode      11,531,907.59 KM         9,588,947.02 KM 83.15 1.26
5 Posebna taksa (putarina) na naftne derivate      65,182,214.52 KM        49,462,064.31 KM 75.88 8.05
6 Ostali prihodi i naknade        1,576,509.31 KM         1,689,266.91 KM 107.15 0.25
I          (1-6) UKUPNO     700,308,779.28 KM      575,632,068.31 KM 82.20  
II Neusklađeni prihodi           172,039.70 KM         6,746,781.67 KM - 0.29
III (I+II) UKUPNO     700,480,818.98 KM      582,378,849.98 KM 83.14 100
IV Povrat sa JR UIO     110,121,401.01 KM      114,819,084.16 KM 104.27  
V Neto prihodi     590,359,417.97 KM      467,559,765.82 KM 79.20