PRIHODI UIO

Od 01. 01. 2005. godine svi prihodi koje ubire Uprava za indirektno oporezivanje prikupljaju se na jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH. Prihode prikuplja 13 za to ovlaštenih komercijalnih banaka koje prikupljeni novac prosljeđuju na račun u Centralnoj banci. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  i  koeficijentima koje utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom UO Uprave za indirektno oprezivanje BiH, broj UO 02-17-35/17 od 29.05.2017. godine utvrđeni su privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa za period april - jun 2017. godine, i isti iznose:

  • FBiH 64,26%,

  • RS 32,19% i

  • Brčko Distrikt BiH 3,55%.

Sve  propise koji se odnose na prikupljanje i raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa možete pronaći ovdje, dok odluke Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu potražite ovdje.

► Prihodi janaur 2019

uploaded

► Prihodi februar 2019

uploaded

► Prihodi mart 2019

uploaded

► Prihodi april 2019

uploaded

► Prihodi maj 2019

uploaded

► Prihodi jun 2019

uploaded

► Prihodi jul 2019

uploaded

► Prihodi avgust 2019

uploaded

► Prihodi septembar 2019

uploaded

► Prihodi oktobar 2019

uploaded

► Prihodi novembar 2019

uploaded

► Prihodi decembar 2019

uploaded