POVRAT PDV-a DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, ČLANOVIMA TIH MISIJA I NJIHOVIH PORODICA, U SKLADU S ČLANOM 29. STAV 1. TAČKA 1. DO 3. ZAKONA O PDV-u

Povrat PDV-a (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. – 3. Zakona o PDV-u) diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije, članovi tih misija i njihovih porodica mogu ostvariti na osnovu fakture čiji je iznos veći od 200 KM, uključujući i PDV, osim ako drugačije nije regulirano međunarodnim ugovorom, a što potvrđuje Ministarstvo vanjskih  poslova. Ograničenje u pogledu visine iznosa iz fakture, kao i u pogledu vrste dobara i usluga ne odnosi se na nabavke za službene potrebe misije:

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

  • fileObrazac CD-PDV 2 - (za misiju i za svakog člana misije),

  • Fakturu na kojoj je iskazan iznos PDV-a za koji se traži povrat,

  • *** NAPOMENA: Faktura mora biti izdata od strane registriranog obveznika PDV-a, te ista mora sadržavati naziv kupca, odnosno misije ili člana misije. Faktura mora biti dostavljena u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane izdavaoca i ista ne može biti starija od 12 (dvanaest) mjeseci, izuzev fakture za režijske troškove (struja, voda, telefon i sl.) koja ne mora biti ovjerena

  • Protokol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,

  • Dokaz o plaćanju PDV-a za koji se traži povrat.

Zahtjev za povrat PDV-a (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 1. – 3. Zakona o PDV-u) podnosi se jednom mjesečno Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima ili nadležnom regionalnom centru ovisno od sjedišta misije (Banja Luka, Mostar i Tuzla). Svi zahtjevi za povrat PDV-a koji budu podneseni u Regionalnim centrima Banja Luka, Mostar i Tuzla bit će proslijeđeni na obradu u Regionalni centar Sarajevo.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-154;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

*** NAPOMENA:  Nosioci prava na povrat PDV-a ne mogu otuđiti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 (tri) godine od dana nabavke dobara u Bosni i Hercegovini. Ograničenje otuđenja dobara ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrijednost manja od 200 KM, uključujući i PDV.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.