PLAN JAVNIH NABAVKI

Plan javnih nabavki sačinjen je u skladu sa potrebama Uprave za indirektno oporezivanje i prijedlogom finansijskog plana-budžeta UIO. Plan javnih nabavki je promjenjljiv.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za:

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.