Ovdje možete naći sve propise o indirektnom oporezivanju na jednome mjestu. Radi lakšeg pretraživanja podijeljeni su na šest grupa koje se nalaze u meniju sa lijeve strane.  Tu se nalazi deset ključnih zakona koji reguliraju rad Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Posebno su podijeljeni zakonski i podzakonski akti iz oblasti poreza, carina, uplate indirektnih poreza i prinudne naplate.  Posebnu grupu propisa čine propisi drugih institucija, a koji se odnose na rad UIO.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.